onsdag 8. juni 2011

Spennende tid!

SaLuSa 8-June-2011
Kanalisert gjennom Mike Quinsey


Kort resymé

Nå er det den mest spennende tida, sier SaLuSa, for nå skal dualiteten avsluttes. Nå skal vi alle fokusere på å skaffe Jorda mye lys - om menneskene samles i småflokker vil det forsterke lyset. Hvilket syn vi har på denne 'endetida' avgjør om vi bråvåkner eller døser videre. Mulighetene er legio, noe de ikke før har vært. Det skjer mye som kan skape frykt og forvirring nå, men bit ikke på, det er plassert 'foran deg' i håp om at du skal bli redd. Den planlagte syklusen med Oppstigning, går sin gang.

De siste månedene av dette året vil høyne bevissthets-nivået enormt. Trosmønstre gjennomskues og mange store åpenbaringer skjer - alt for at sannheten skal fram - noen av dem sjokkerer og andre oppløfter. Om noen fortsatt bærer med seg gammel bagasje, så er det tida for at denne blir renset for deg og du vil vite hva det er som trenger din oppmerksomhet. Det er viktig å kontrollere følelsene og ikke dømme noen - seg sjøl eller andre. Prøv å teste deg sjøl, se om du forholder deg trygg og rolig når du er i sentrum av frykt og aggresjon. Kroppen kvitter seg med all eventuell smerte og har du behov for healing mottar du det gjennom lyd, lys og farge. Medisiner og medikamenter som er vanlig nå - blir overflødig.

SaLuSa takker alle for samarbeidet som blir gjort på mange forskjellige måter, og forsikrer om at alle bidrag er høyt verdsatt.

Se mer her:
http://lightworkers.org/channeling/133380/how-we-become-genius

Ingen kommentarer: