onsdag 8. juni 2011

Vi kan bare glede oss!

Sheldan Nidle’s Update from the Galactic Federation of Light and the Spiritual Hierarchy
11 Etznab, 16 Pax, 7 Ik
Rejoice in the Light and its mighty ways!

Dratzo!

Hovedfokus er på den første kontakten, synliggjøringen på Jorda, sier Føderasjonen. Kontakt-gruppa er opptatt med å få regjeringene i verden med på ferden, og alle er klar over at det skal handles nå. 140 nasjoner er aktuelle - en spesial-gruppe med juridisk og politisk kompetanse tar seg av avtalene som må festes på papiret. Det haster med å få dette til - det globale samfunnet er på grensen av sammenbrudd. Føderasjonen har som siktemål, på tross av dette, å gjennomføre det de har planlagt og arbeidet med så lenge. Avsløringer er den magiske katalysatoren som skal fjerne de siste utvekstene av den mørke gruppa.

De vil finne muligheter for å fortsette med å skape globale katastrofer - noe vi daglig hører om i nyhetssendingene. Det er advarsler til politikerne om å bruke penger på reparasjoner og gjøre politiske vedtak som støtter Moder Jord - og avstå fra å skade henne. Mange nye teknologier vil etter hvert se dagens lys på Jorda. Mørket over vår verden er over!

Og hold dere fast - døgnet skal heretter ha kun 14 timer! Dette forklarer hastverket menneskene føler nå. Vi kan vente nye kunngjøringer fortløpende nå. De fleste dokumenter er underskrevet, om enn motvillig, av de største regjeringene i Europa. Det vil bli massive overføringer av makt og stor omfordeling av rikdom som den siste enigheten før endelige avsløringer. Avsløringer som for all tid forandrer verdens struktur.

Utplasserte soldater i andre land, skal returneres så snart forhandlingene er over. Kjærlighets-energien som strømmer mot Jorda vil forandre tankegangen fra splitt og hersk til fred og universelt brorskap. Føderasjonen har sikret trygge nettsteder slik at budskapet om skiftet i regjeringene skal nå ut. Litt 'spesielbehandling' for de aller mørkeste er også på plass. Det store skiftet i praksis, fra mørke til lys er, står foran sin stor avsløring og inntreden i vår verden. Det er grunn til et øyeblikks stillhet ved tanken på at dette skal skje. Full firhet og fred!

De mørke har blitt gitt muligheten til å overgi seg, og å innrømme hva de har gjort de siste 200 år. De har ikke mottatt tilbudet, men prosessen fortsetter og alt er snart over.

Føderasjonen sier:

"Today, we march to victory. A great triumph is being made possible by several events that happened last month. The dark's reality draws closer to collapse, and the divine moment has come for the first changes to be unveiled. Let us prepare to rejoice! Know, dear Ones, that the countless Supply and never-ending Prosperity of Heaven are indeed Yours! So Be It! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian for Be One! and Be in Joy!)"

Se alt her:
http://lightworkers.org/channeling/133380/how-we-become-genius

Ingen kommentarer: