onsdag 29. juni 2011

Den er selv av Altet

... sier Iliuka, og peker på det samme som de 'usynlige' guidene til Blossom snakker om i innlegget "Bare en papirpose." Treet er fornøyd med å bli ofret for å omskapes til papirposer som deretter blir behandlet som avfall - fordi Treet er til for helheten! Treet vet nemlig at det er et fragment av Helheten og som sådan gjør det et storarbeid i Helhetens tjeneste. Vi - Mennesker på Jorda, vi er også hver for oss fragmenter av Helheten, og som sådanne skulle det være naturlig å samarbeide framfor å konkurrere. Det er den tvangstrøya vi nå er i ferd med å våkne opp - og ta et oppgjør med.

Å ELSKE SEG SELV

Du må elske deg selv ... Korrekt ... før du kan elske andre? Korrekt.

Hvordan klarer man det uten å virke egoistisk?

Der er viktig for alle individer at våge at se sin egen guddommelighet. Av sin guddommelighet er den skapet, og således skal den våge at se skapelsen av sitt selv. Således skal den forpleie skapelsen av sitt selv ubetinget. For hvorledes den så erkjenner kraften av den guddommelige vibrasjon i sitt selv, så er der óg lettere at se hva der finnes i guddommeligheter i sine nester. Lik ei for intellektet at søke efter detaljer hva der er korrekt og hva der er inkorrekt, dog alt mer at se helheten av individene og at vite at alle individer og levende organismer er en liten fragment av Altet. Den er selv av Altet. Således skal den ei noget fordøme en liten fragment av Altet, for der besmitter alt av Altet. Konu Ekatah.

Les mer fra Iliuka her: Iliuka.net

Ingen kommentarer: