mandag 6. juni 2011

Tapt kraft kommer tilbake til oss!

Sheldan Nidle’s Update from the Galactic Federation of Light
and the Spiritual Hierarchy 4 Batz, 9 Pax, 7 IkDratzo! "The Galactic Federation of Light and the Spiritual Hierarchy" er tilbake med spreke meldinger til oss. De snakker om et 'europeisk legalt team' som nå har fullført den skriftlige teksten til bruk ved innsetting av en rekke nye regjeringer. Det er også utarbeidet regler for å fjerne den ulovlige amerikanske korporative stat. Organisasjonen som skal erstatte dagens globale finansielle systemer har i hemmelighet lagt hovedkontorene til Europa, Asia og Amerika. Forøvrig bistår de ved andre etableringer. Nå er det full åpenhet som gjelder, og alle nyetableringer rettes inn mot det.

Endringene vi står overfor har innledningsvis fordelt seg over tre faser;

Første fase begynte for noen tiår siden; Hemmelig samspill med flere av verdens regjeringer. Samspillet besto for det meste av enkel utveksling av informasjon gjennom mini-konferanser med mange nasjoner. Dette har nå resultert i innrømmelser som har ført til stor framgang i den politiske prosessen.

Andre fase; Målrettet møtevirksomhet med utvalgte privatpersoner, med mulighet for å legge fram forslag til en politikk som kunne føre oss nærmere første kontakt. Mange jordiske 'venner' bistår i arbeidet med første kontakt.

Tredje fase; Meldinger fra Føderasjonen til Jordboerne, vedrørende framdrift og utvikling. 'Forhandlingsklimaet' har endret seg fra fiendtlighet i de hemmelige regjeringene, til mer samarbeidsvilje i det siste.

Endringene vi går inn i omfatter også bevisst styring, som vi allerede har fått et hint om. Rammene rundt dette er først og fremst en flytende gruppe-dynamikk, samt de fire hellige lover. De vil bli introdusert for oss av den galaktiske føderasjonen og Agartha.

Vi får vite at vi en gang har gitt fra oss vår hellige kraft til Anunnaki(ene), og denne kraften skal vi nå få tilbake og med den - full bevissthet! Vi er inne i tida for transendentale mirakler! Denne kraften fikk vi høre om for 7000 år siden, og har ventet trofast. Noen av oss fikk allerede lære den da, for å spre den videre til andre - forøvrig så har alle gjort sin del i dette felles-løftet med å flytte menneskeheten fram til denne triumferende manifestasjonen.

Les her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: