torsdag 9. juni 2011

Reiseskildring

I dag fikk jeg denne innsikten og skriver det ned som min reiseskildring på vegen opp fra en eller annen tilstand. Hele livet handler om å gå fra tilstand til tilstand, eller fra øyeblikk til øyeblikk. Tilstandene er tenkte og følte, men like virkelige for det. Dette er vår oppdagelsesreise! Vårt forskningsprosjekt! Helt uten støtte i lærebøker. Men med mye motgang! Det er vår støtte! Den takker vi for - den har vært til uvurderlig hjelp. Uten motgang ingen framgang!


På mange måter er vi som på kokong-stadiet og har ikke flere tanker enn at vi bare er. Vi har ingen aning om at vi eksisterer på mange plan eller i andre dimensjoner der vi agerer på en helt annen måte. Det er som de ytterste endene på røttene til et tre. De bare er det de er, og aner ikke en døyt om treets forskjellige deler oppover mot toppen som rager høyt der oppe. Som liten rot vet vi ikke noe om greiner, blader, bark, stamme osv., dette er ikke kartlagt område for den lille enden på en rot langt der nede i mørke jorda. Slik er det også for oss mennesker. Slik har vi eksistert.

Av ulike årsaker (endret DNA og åpne kanaler til høyere bevissthet) kan vi nå styre den indre prosessen helt bevisst, slik at den ytre verden framstår som ny og mer tilpasset vår tankegang. Vi er multidimensjonelle, noe som betyr at vi er 'flytende' fra treets rot opp fra jorda, opp stammen, ut over greinene - gjør oss kjent med hele treets univers så langt det rekker. Vi får et helhetsinntrykk. Vi blir sikrere på det vi er. Vi får en innsikt som er dyp og gir ro. Vi vet vi er ett med hele treet, hele treets univers. Noe annet univers finnes ikke. Dette er universet.

Vi er et eksperiment (eget valg) og vi lever livet på det grunnlaget. Vi eksperimenterer oss fra øyeblikk til øyeblikk, vi tumler med følelser som gir oss forskjellige utslag som vi må korrigere under veis. På denne måten healer vi det som ble skakkjørt når vi prøvet og feilet og lappet sammen (opp gjennom tidene.) Nå er innsikten blitt så dyp at den ser hvordan reparasjonene best skal utføres. Og vi ser resultatene er mesterlige! Innsikten gir oss også oversikt over våre tanker og følelser som har vært sendt ut, og som kommer tilbake i form av ord, tanker og følelser fra vårt ytre speilbilde (eller de andre som vi sier.)

De 'andre' er ingen andre enn våre sårede og uferdige aspekter, laget av tidligere tanker og følelser. Det er grunnen til at de 'andre' skal behandles på samme healende måte som det aspektet vi er. De 'andre' omfatter alt fra nyhetene i media, til naboen ved siden av. Det er dette bildet vi har av virkeligheten rundt oss enda. Vi er på veg opp treet! Vi healer oss fram til HELE skapningen. Hadde vi vært skomaker, hadde vi bare sett på skosålene. Hadde vi vært skredder, hadde vi bare sett på klærne, osv. Vi er ikke oppstykket lenger, vi er nå i ferd med å heale alle delene vi møter på vår veg - bark, greiner, blader, blomster osv.

Vi kan stadig romme mer lys når vi blir helere, noe som fører til at vi vibrerer hurtigere. Når vi vibrerer hurtigere gir det mer innsikt og en dypere mulighet for kommunikasjon med resten av vår 'speilverden' - også de delene av oss som er fullkomne - de som ikke har vært i et eksperiment som vi. Andre aspekter som har vært i eksperimentet sammen med oss - planter, mineraler, dyr osv. er også med i healingprosessen. Hjelpen fra de aspektene våre, er helt nødvendig for oss for å bli hel. De hører med til vår helhet, vi har næret oss på de aspektene under hele vår eksperimentelle reise. Husk også auraens betydning og - dens healing!

Ingen kommentarer: