søndag 5. juni 2011

Alle mirakler oppstår av indre arbeid!

Kryon
Channeler: David Brown
http://www.kryon.org.za/channel.htm


David Brown: I am back in Costa Rica and the first week after my European tour I spent a week in Puerto Viejo recovering and enjoying a rest. The rest of the time I am spending my time in San Jose, and spending a lot of energy at the gym trying to get my body back into shape. We are doing a workshop Evolution of the Human Spirit twice a month, and every Monday evening there is a mediation evening. I’m also spending my time doing private sessions on Skype. A lot of my time is taken. I am learning quickly how the weather changes from dry and sunny days to humid and rainy afternoons. The rainy season started in Costa Rica. Some Costa Ricans call this season winter. However, the spectacular thing of Costa Rica is that there is summer all year along, with a wet season. Sometimes it rains very strong refreshing the day and also maintaining the beautiful rain forest

Kryon og David utreder om healing og utbedring i familie-energiene - i tre ledd. Det er nødvendig å avbalansere den mannlige energien først. Deretter vil den kvinnelige energien også omfattes og avbalanseres.

Sammendrag:
Vi er i forandringens tid - det skjer nye og uvanlige fenomener hele tida. Våre kropper er ikke programmert slik fra 3d, at de så lett tar imot kjærlighet. Det er fullt av kjærlighets-energier rundt oss, men vi må lære å ta imot denne energien. Det er mange forskjellige nyanser av kjærlighet - alle må bearbeides og tas inn. Det er kriger-energien som trenger å heales og balanseres aller først. Når den maskuline energien er kommet i balanse, da vil endringene skje stadig hurtigere og den kollektive oppvåkningen skyter i været. Det vil åpne en drøss med nye stjerneporter.

Når både den maskuline og den feminine siden i kollektivet er mer utbedret healet og hel, blir det mye lettere å forholde seg til hverandre. Alle forstår da at vi er En på et høyere nivå og greier å forestille seg Helheten - det lavere nivået i relasjon til det høyere - sjøl om vi sameksisterer på et lavere plan.

Måten å avbalansere den maskuline energien, kan gjøres gjennom at vi healer vår maskuline side 'bakover' i generasjonene, sier David Brown og Kryon. Vi tar for oss far, bestefar og oldefar og healer denne rekken av maskulin energi. Den maskuline og den feminine energien kommer i balanse og hele skaperverket kommer på plass gjennom avbalanserte energier. De individuelle far, bestefar og oldefar-energiene oppløses og forsterker forbindelsen mellom Fader / Moder-energien og det enkelte individ på Jorda. På denne systematiske måten bygges Helheten opp i sinnet og bevisstheten og videre i kollektivet. Det er sann og ekte energi.

Det er forskjell mellom det maskuline og det feminine, mellom far og mor og alle forskjellige aspekter av maskulint og feminint i kroppen. Det maskuline og det feminine er energier som flyter som en elv; mens de mannlige og de kvinnelige energiene holder denne flyten og støtter den. Alt som er manifestert på denne Jord, er resultatet av en blanding maskuline og feminine energier. I den menneskelige verden, i familieverdenen, reflekteres de gjennom mannen og kvinnen som mann og kone. Mannen skulle være den maskuline og konen den feminine. Hvis forholdet mellom energiene er ujevnt fordelt, vil det ikke fungere lett. Mannen må være i den maskuline rollen og kvinnen i den feminine for enkelt å flyte og forenes. Energiene kan bare flyte lett om hele familie-konstellasjonen er healet. Det betyr, at alle de mannlige aspektene og alle de kvinnelige aspektene må være hel og fullstendig.

Den mannlige energien i en familie er der for å holde, og den kvinnelige energien er i tillegg der for både å holde og for å bli holdt. Det er hva kvinner er - de er både mannlige og kvinnelige - å holde og å bli holdt. Så mens mor holder barnet, må hun bli holdt av far! I en perfekt familiesituasjon, vil faren være mannen og mor være konen, og mannen skal være maskulin flyt av energi og mor feminin flyt av energi. Det er viktig for alle å forstå dette naturens prinspipp, dette er ingen enkel melding til den som kanaliserer. Det er så mange misforståelser om maskulin og feminin energi og det skyldes delvis sløret ..., men blir dette en uforståelig miks, får verken du eller din familie det utbyttet dere kunne fått av familien. Det som skjer på innsiden av mennesket, er eksakt det samme som det som skjer i verden utenfor. Det som er felles for alle mennesker, er at hvert menneske er født inn i en familie - enten fullstendig eller ufullstendig; på denne måten arbeider karma.

Enhver mann skal ha en iboende mannlig komponent, og enhver kvinne skal ha en iboende kvinnelig komponent. Enhver far en mannlig komponent og enhver mor en kvinnelig komponent. Dette er det grunnleggende i selv-kjærligheten - om din mor og far var glade i hverandre som kvinne og mann da du var et lite barn, så vet du automatisk hvordan det er å elske og forhold vil flyte lett. Hvis dette ikke var tilfellet, at de som mor og far ikke elsket hverandre som kvinne og mann, så har du det vanskelig med kjærlighet og tilknytning. Absolutt alt er speilinger.

Les Kryons melding her: http://www.kryon.org.za/channel.htm

Ingen kommentarer: