torsdag 2. juni 2011

Opplevelser i juni 2011?

Kundalini som menneskets potensiale, kommer til å stige - som den naturlige energien til Selvet. Selvet er den universelle bevisstheten som ligger i hvert menneske. Det overflødige i oss, det vi ikke har behov for lenger ble brent bort i mai. Nå ligger det sanne Selvet utsatt til og kanskje også sårbart.

For å akseptere dette må du kjenne deg sjøl og tillate alt du er - å være der. Det er ingen aksept av alt i deg før du forstår at alt er ditt! Din indre kraft får ikke komme ut så lenge du ikke aksepterer alt som ditt eget!

Denne måneden kan mye skje - omveltninger i regjeringer, skandaler, attentat og militærkupp. Land som sannsynlig får oppleve dette er; Thailand, Bolivia, Tyrkia, Syria, Storbritannia, Tyskland, Polen og Russland.

Krusninger fra de store omveltningene kan føre til konflikter og misforståelser i andre sammenhenger. Vær våken for nyhetene som kommer og hør på hjertet! Konfliktene får drahjelp av mediene og blir overdimensjonerte.

Forskjellige utslag av naturkatastrofer vil fortsette som tornadoer, skogbranner o.a. - alt unødvendig skal brennes bort - i det ytre som i det indre!

Nye vitenskapelige oppdagelser om menneskets natur og påvirkning på planeten vil bli gjort denne måneden. Det vil bli en total vekker for hvordan helheten fungerer. De store strukturene vil vise seg. Menneskene får større forståelse av sin egen innvirkning på den store helheten.

I andre halvdel av 2011 blir det skiftet fokus over til hva som kommer etter alt dette. For noen blir det økt indre bevissthet, for andre gir det håp og inspirasjon fra mange kilder. For atter andre virker det som om et rolig sentrert sted er oppstått fra planetens kjerne.

Les mer her: The Polaris Material

Ingen kommentarer: