søndag 5. juni 2011

Ryddehjelp!

Transmuting Lower Energies & Clearing Yourself and Others
5 June 2011
Transmuting Lower Energies & Clearing Yourself and Others


Omgjøring av lavere energier - rydde for deg sjøl og andre.

For mange er det slik at de ikke bare rydder for seg sjøl, men også for andre. Det er bare å la slike energier passere gjennom systemet uten videre. Tenker vi på fortid eller framtid så er vi ikke lenger i øyeblikket, og egne eller andres energier kan skape rot. Kom tilbake i øyeblikket. Vær i ditt eget sentrum, send ut kjærlighet, men ikke gå inn i ego'et.

Mange kan oppleve å bli oppsøkt, uten at noen av dere vet hvorfor. Plutselig kan du være i sentrum for oppmerksomheten når du ikke ønsker det. Mange føler seg vel ved å være i nærheten av deg. De kan finne anledninger til å oppsøke deg for å bli kvitt egne smertefulle historier. Behandle dem med kjærlighet, for de vet ikke hva de gjør. De er all-energetiske. De vil komme til deg, og det som skjer er at de 'dumper' all sin negativitet på deg. De vet du kan håndtere det. Deres negative energi kan være alt fra tanker, sjalusi, sinne, gjerrighet og bekymringer.

Når slike folk endelig er borte fra ditt liv, begynner du å se dem i drømme. Du vil drømme om dem og ryddingen fortsetter, bare på et annet nivå. Dette er helt i orden.

Les kanaliseringen her:
http://lightworkers.org/spiritual-channeling-ascended-masters-channel

Ingen kommentarer: