søndag 9. juni 2013

SANANDA SPEAKS ~ Who You **REALLY** Are = Divine Beings of Light *or* Individuals of Self-Limiting Projections?

 ~ via J'Tariah En Ra El

Dette er en kanalisering til å bli tenksom av.  Det tanken vil dreie rundt er hvordan møtes det ukjente - mennesker eller steder.  Stiller vi med et åpent sinn, eller har vi gjort oss opp meninger før vi verken ser eller hører det nye - uansett hva det nå er. Kanskje det ikke finnes noe enten eller her, men et både og.  Det bestemmes muligens av mange andre ukjente faktorer i øyeblikket - årsaker vi ikke kjenner på forhånd, men som vi gjerne vil vedkjennes.  Spørsmålet setter tankene i virksomhet, og det er det viktige.  Tankene er nok alltid opptatt av å finne oppgaver de kan boltre seg i - det er livet det.  Husk, den andre har også sine meninger om seg og sitt, og det er det vi møter aller først i en eller annen form.  Dette gir livet spenning ...

"WHO YOU REALLY ARE"
By Sananda (Lord Jesus the Christ Ascended)
channeled by Rev Janisel of Sananda’s Eagles -- 

"You will find yourself in places and with people that can show you WHO you really are if you 'allow'.  Therefore, when you are finally in the NOW  – and you will get back upon your chariot and drive away – please do so with the anticipation of climbing a distant mountain.  Stop and enjoy the interesting excitements along the way.

There is one more thing I would like for you to consider taking into your heart. Those that have seemed strong to you in the past, in those yesterdays that are forgotten. You will find them in your dreams of now: allow them to be who they truly are, without taking along with you those preconceived notions that you developed yesterday. Now those around here claim that I still speak in parables  –  and at times this is true – but you see it is how I get around the prime Directive at times. This is how I am able to give 'clues' without actually going over the boundaries of freewill. 
For your spiritual Ascension to flower and progress, it is important that you allow each individual that you come across to be WHO they really are.  For you see, there are 'illusions' in meeting each other. It is difficult to truly PERCEIVE those beings your life… in the third-dimensional reality.  For you meet the projection of who that person 'wishes' to be. And this is not saying they cannot be that person, this is just saying that sometimes when you allow them to be who they truly are, you will see that in some cases it was just that... a projection. So just drop the limitations and the restrictions of the preconceived notions.

If you hold no limitations to any of those that you meet, you will see beyond the words into the beauty of their Light.  For if I have not taught often enough the one thing that I truly wish to be remembered for teaching all, is the fact that each and everyone one of you are a truly beautiful Being of Light manifested to YOUR conception of who you are. 

I, my brother Ashtar, my brother Sanat Kumara, my brother Adama, my brother Metatron... we see beyond the facade of your manifestation because we see your true Light.  However, we cannot even talk to you of your true Light or it might disrupt your manifestation ... which is a part of your freewill choice.  So therefore, all I can say is, "You are a beautiful Being of Light manifested." 

Day by day, minute by minute, second by second you are letting go of those conceptions of who you are.  You are changing your own preconceived manifestated form, but it's something that only YOU can change. We cannot do anything except remind you of what beautiful Beings of Light you are.  We cannot tell you of your true origins, we cannot tell you of some of the things about yourselves.  We can tell you of instances, or validate instances, of past lives, of 'some' soul origins, or 'some' things that are not going to interfere with your freewill choice of continuing in this manifested form.  For you see, it is not OUR game... it is YOURS.  It is the game that YOU set up for yourself.  We do nothing more than play by your rules."

Ingen kommentarer: