onsdag 5. juni 2013

"Mother/Father God ~ Galactic Love, Divine Love, Your Love ~ via Kathryn E. May"

Det har foregått mye bak kulissene, som de fleste av oss kanskje kan være glade for at vi ikke visste da det sto på som verst med planeten vår.  Det som skjedde med Jorda var mye klargjøring for overgangen til det galaktiske fellesskapet.  Mye var usikkert til det siste! 

Vi kan spørre;  Hvorfor måtte så store deler av universet engasjeres for å hjelpe sin lille, fjerne kusine - planeten Jorda og hennes beboere?  For det måtte de nemlig!   

Hva er det med Jorda og oss som berører deres hjerter og vekker fantasien slik? Hvorfor måtte agarthanere, arcturianere, sirianere og pleiadianere, blant mange andre, stå til tjeneste her i dette hjørnet av galaksen?  Hvorfor forlot de sine heimsteder for dette oppdraget?   

Svaret finner du i artikkelen jeg henviser til.  Der finner du også;   "Mother/Father God ~ Galactic Love, Divine Love, Your Love ~ via Kathryn E. May"  -  Ingen kommentarer: