torsdag 20. juni 2013

Evnen ubiquity

Det du vet og eier av innsikt og kunnskaper, det er i, og kommer fra - ditt indre. Du tror kanskje du har fått din viten fra andre. Fra det ytre rommet, fra skoler, utdanning og kloke voksne osv.  Men ... .  Har du ikke denne evnen medfødt, så forstår du heller ikke det som formidles.  Det ytre speiler bare det indre.  Du er kjent med svaret, du har alltid hatt det med deg - også som nyfødt.  Din evne til å bruke ordene, må bare modnes før den kan speiles i det ytre.  

Har du ikke denne evnen medfødt, så forstår du heller ikke. Det ytre speiler bare det indre.  Du er kjent med det, og du har alltid hatt det med deg - også som liten. Det du vet og eier av innsikt og kunnskaper, det er i, og kommer fra - ditt indre. Alt annet er en feilslutning.  Det blir som med planter, blomster og hele resten av naturens fauna. Naturen viser hva naturen er, slik er også menneskenaturen når den får områdd seg.

Mange kanaliseringer kan gi forskjellige svar på helt like spørsmål. Og hvorfor?  Det handler ikke om at alle svarene er uriktige, men heller - at vi er på ulikt utviklingstrinn.  Og hva så?  Da må vi søke innover for å finne de svarene som ikke viser seg med det samme - i det ytre.  Det vi kan være helt sikre på, er at svarene er der inne. Mange kanaliseringer kan gi forskjellige svar på helt like spørsmål. Og hvorfor?  Det handler ikke om at alle svarene er uriktige, men heller - at vi ikke er helt modnet.

Når tida er inne formidles ubiquity helt - og naturlig.  Nå trenger vi ikke lenger å famle oss fram i en tilslørt verden. Leve i illusjon og leke blindebukk.  Ordet ubiquity får stor betydning nå.  Ordet tilhører fenomenet; alt virker nært.  Vi går inn i en mer opplyst tilstand og som en naturlig følge av det, kommer det ytre plutselig veldig nært.  Vi kjenner oss i ett med alt, det ytre og det fjerne er som det indre og det nære.  Denne følelsen kommer av at vi har modnet! 
                                                                         
Er ikke svarene helt klekket ferdig i det indre, får vi ikke tak i dem. Slik har det vært i illusjonen. Nå klekkes vi ferdig i det indre. Da er spørsmålet, ganske enkelt. Hvem er jeg?  Nå er det på tide å ta fram ordet ubiquity. Nærværet formidles gjennom ordet - ubiquity. Det nære og det opplyste. Det ytre og det indre er det samme.  Tidligere illusjoner skrelles bort.  Vi ser klart!  Det ytre, blir det indre, ingen illusjoner tildekker lenger.  

Sikten er klar.  Vi er i en tilstand av ubiquity.  Vi har modnet.  Energien som nå sendes Jorda, er nøkkelen som får alle etternølere til å våkne. Ingen kan lenger stikke seg bort, dyrke illusjonen.  Nå skjer det - ikke med brask og bram, men stille og naturlig. Jorda har oppnådd en tilstand av ubiquity.  Det er så fantastisk å være her akkurat nå, hjelpe til å forandre Moder Jord fra en illusjonsbase til en lysende stjerne og se på at Moderen får plass blant alle de andre lysende stjernene i Melkevegen.

Tukate

Ingen kommentarer: