søndag 2. juni 2013

Det er mye å tenke på ...

Det er enkelt å tro at jeg er slik, og ikke slik.  Tro forveksles ofte med det å vite.  Det er enkelt å tro at jeg kjenner meg sjøl, men vet jeg noe sikkert?  Det er enkelt å tro at jeg kjenner andre også, men det blir på de samme premisser.  Jeg ser for meg den 'andre',  og tar det for gitt at det jeg tror og ser - er vedkommende - og det er alt!  Hva eller hvem er det jeg 'kjenner'?   Ingen bestemt, men kun en blanding av tankekonstruksjoner rundt én person - eller flere - alle! 

Alt er tankekonstruksjoner til enhver tid.  Tanker er flyktige, de er følelses-skapende og kan føre meg totalt på villspor.  Det tenker jeg ikke alltid på!  Dette er det viktig for meg å være klar over hele tida når jeg skal lage meg 'bilder' av noe eller noen. Bilder som skal være holdbare en stund - eller alltid.   Jeg tenker for å finne det store svaret til enhver tid, innbiller jeg meg.  Finnes det 'store' svaret?  Det 'store' svaret finner jeg vel ikke, fordi det ikke finnes - tror jeg!  Dette er det lett å overse.

Det heter; "Jeg skal godta meg sjøl - og andre", samtidig som jeg kjenner til at det i samfunnet også heter;  "Gjør du noe som går på tvers av samfunnets regler, så skal du straffes".   Å straffe en person, samtidig som repekten for vedkommende skal være der - er vel en sjølmotsigende tilstand som det er lett å miste oversikten i - med hensyn til det 'store' bildet?!  Det ser for meg ut som om vi har godtatt et pro- og kontra-samfunn uten å forstå hva det innebærer.  Eller ...?

Bare reflekter videre ...

Ingen kommentarer: