lørdag 22. juni 2013

Kjærligheten søker sin plass

Det er ikke lett for noen av oss å oppdage om vi avanserer slik vi blir fortalt, eller om det bare er spillfekteri det hele.  Jeg velger å tro at det jeg føler er ekte, det tar jeg for ekte.  Vi har jo ikke så mange valg når det gjelder å vite i denne sammenhengen.  Vi har mange ganger hørt og lest rådet; det som tiltrekker deg, det skal du ta til deg.  Når noe er vanskelig og lite tilgjengelig, da må vi gi det tid til å modnes.  

Lady Nada sier, at vi nå våkner til den dypeste delen av oss sjøl.  Vi kommer stadig dypere inn i oss sjøl, inn i visdommen av sjelen og av Skaperen! Kommunikasjonslinjene i vårt indre blir stadig forsterket.  Vi renser og rydder.  Som en usynlig, men fantastisk hjelper, lister Lady Nada seg rundt med hjelpende hender og kjærlighet!  Dét er igjen noe som ikke er så lett å fatte - nemlig kjærlighet.  Hva er kjærlighet?  Vi vet hvilken funksjon den kan fylle, men har vi forstått ...?  

Vi kan si kjærlighet er en følelse, men sier det noe som helst om selve kjærligheten? Er den fysisk, ja den kan gi fysiske utslag - men er den fysisk av den grunn?  Slik kan vi spørre i det uendelige, uten at vi kommer nærmere en løsning.  Kjærligheten kan bety liv eller død for både mennesker og dyr, så den er svært, svært betydningsfull.  Vi kan bare ikke forklare hva kjærlighet er.  Det er enklere å forklare hva den ikke er.

Vi mangler, og har alltid manglet, ord når det gjelder det viktigste og mest livgivende. I 3d har vi brukt kjærlighet som et lokkemiddel, vi visste ikke bedre. Kjærlighet er for stort til å uttrykkes av tafatte ord, mellom to permer.  Ingen skribent har følt seg kallet til å forklare kjærlighetens vesen.  Den har alltid forblitt i sitt vesen.  Den ble ikke trukket ned til 3d-planet. Den svevde rundt oss og vi misbrukte den.  Nå kan oppklaringen skje, sammen med oppvåkningen.

Kjærlighet er en vibrasjon, vil jeg si. Denne vibrasjonen har vi i kroppen, som alt det andre som vibrerer der inne.  Vi har bare ikke forstått den, og derfor har vi brukt den på den måten vi forsto. Vi visste ikke bedre. Nærmere er det vanskelig å komme. Nå er tida kommet for at denne vibrasjonen skal utforskes mer nøye, og tas i bruk deretter.
   
"Hello dear ones, I greet you on this auspicious day and period of cosmic activity and opening up to your True Selves in a deeper way. It has been foretold and it is so, dear ones.

You are awakening to the deepest part of yourselves and you are magnificent in your clear opening, made manifest by your intent to open to the clear part of your heart, and assisted by the energies being graced upon you now. You are resplendent in this opening and expansion which will just continue on in a deeper way the more you surrender and open to the wisdom of your Soul and of Creator.

You are connected far more now and the lines of communication are becoming empowered as you clear away the dross of your experience and growth into this new period of empowerment and grace. I stand before you with assistance and love in this very auspicious time in your history.

This period will be looked back on as a pivotal and turning point in your development and so it is necessary to just move through it with the most open heart you can muster and with the intention to keep the lines of communication open to Creator and all the parts of your Soul and Higher Self." forts. 

Ingen kommentarer: