søndag 23. juni 2013

ESU oppdaterer

Denne kanaliseringa er fra 2011, men den er informativ, derfor velger jeg å ta den med her.

ESU sier;  Jeg ser gjerne at de videre samtaler foregår på papiret. Jeg har nok en gang følelsen av at jeg trør vannet. Gaia sier hun er i arbeid. Vi har  allerede hatt flere meldinger som har advart de 'Mørke'.  Har noe forandret seg?

Ja, det er skal være sikkert. La oss se. Mye har forandret seg - du ser det bare ikke. Politiske omveltninger er i emning. Jeg vet at du ikke liker å høre om det som bare sannsynligvis kommer til å skje, men det foregår en del som til slutt fører til endringer. Understrømmen av misnøye og opprør er i seg sjøl med på å skape uro i verden. Vi hjelper det underliggende til å bryte igjennom. Vi gjør dette ved aktivt å gripe inn, og ved å styre informasjonsflyten slik at massene våkner. Det er en sterk stemme som desinformerer, det er sant nok, men vi avslører mye og det.

Dette er et område hvor vi griper inn i aktuelle saker. Vi har også aktivt overvåket Jordas bevegelser og energiflyt. Gaias fysiske form er i ferd med å brytes ned.  Vi er med på å dempe intensiteten, for å ta av for stresset det vil skape. Vi gjør det for å beskytte flest mulig innbyggere. Vi vil ikke ha en stor katastrofe, hvis vi kan slippe det kun ved å rokkere på noen punkter hvor trykket er størst. Du kan se nettsteder som forteller om jordskjelv, og se økningen i intensitet som da skjer.  Dette trykket må flyttes rundt, skal vi opprettholde en viss stabilitet.

Vi har ikke snakket så mye om Bølgen, i det siste. Energien fra Kilden fortsetter å nå Jorda, og økningen i frekvens påvirker folks holdninger og handlinger.  Økningen i energi utløser igjen andre problemer. Menneskenes fysiske systemer må innstilles på høyere frekvenser, og dette fører til  endringer. De som ikke kan tilpasse seg den høyere energien, kollapser. Dette kan sammenliknes med  Jordas skall, hvor lite tilpasningsdyktige fysiske uttrykk, består av mangelfulle energimønstre; slike problemer er tegn på ubalanser i systemet. De nye balansene og energimønstrene kan ikke eksistere innenfor gamle, stivnede former.

Forstå at prosessen med forandringer i systemet, er kompliserte og verre enn du kan forestille deg. Tenk på hvor vanskelig livet er å leve, og se det i forhold til verdens befolkning. Menneskene er også forbundet med alle jordsystemene, slik at det er umulig å studere bare ett område og utelukke de andre. Alt henger sammen med alt, og Kristus Michael Aton fører tilsyn med det hele - fordi alt er en forlengelse av ham. Vi gjør stadige framskritt, men kompleksiteten er enorm. Vi har faktisk tidslinjer og sjekklister å arbeide etter, og Kilden har satt opp et siste punkt som vi arbeider mot. Denne utviklingen er ikke tilfeldig eller sporadisk; da vi har spesielle retningslinjer vi arbeider innenfor.

Det virker tilfeldig for deg, på grunn av at det vi arbeider med er svært sammensatt. Du som lever på Jorda, har fortsatt en lineær oppfatning av de forskjellige hendelsene, som fører fram til sluttresultatet. Prosessen vi er inne i, er mer et mosaikkmønster med tusenvis av små biter som må være på plass før bildet er ferdig.  Jeg ber dere om å finne balansen, og å være bevisst på arbeidet dere imellom. 

Hvordan tolker du dette samspillet i  strømmen av energi? Hver person ser sin situasjon gjennom sine briller. Det er til slutt den enkelte som definerer det vedkommende ser, og det er foredlet gjennom erfaring og bekreftelser fra Christ Michael Aton.  Det du oppfatter, er din virkelighet. Det er sant nok, og når du har den bevisstheten, så ordner du sjøl hvordan livet skal arte seg. Når du skaper ditt bilde med bevissthet, kopler du bekker av energi med balanse og harmoni.

Jeg vil ikke gi deg en tidsplan, siden framskritt er gjort gjennom et mylder av endringer som tilsynelatende ikke er oppfattet. Imidlertid viser aktiviteter rundt om i verden, at vi nærmer oss målet.  Det er stadig økende avsløringer og fysisk uro. Hendelsene har sammenheng med alt det andre. Energien frigis ved en påvirkning av stabiliteten i den andre. Ubalansen som blir resultatet, utløser ytterligere forskyvninger andre steder, eller på andre måter. Vær oppmerksom på at alt av bekymringer blir lagt merke til, og mange oppløsninger og avslutninger skjer. Forbered deg på et gjennombrudd når du minst venter det.  Som vi har sagt mange ganger; avslutningen kommer som en tyv om natten.  Du vet ikke når det skjer. Vær klar til å gå når du må.

ESU

Ingen kommentarer: