fredag 7. november 2014

Vi går mot full Bevissthet

Vi har store forandringer i vente.  Bølgen av kjærlighet fortsetter å rulle over verden og oss.  Noe annet enn kjærlighet er usannsynlig - det finnes rett og slett ikke noe annet.  Men illusjonen er beinhard og vanskelig å forandre, men likevel, det er og blir illusjon.  Vi - mennesker, har nettopp gått igjennom et skifte i Bevissthet. Illusjonen er forsøkt vedlikeholdt, men den blir svakere for hver dag som går. Stadig fler innser at det ikke er forskjell på folks verdi - alle er like mye verdt. Forståelsen vokser proporsjonalt med at illusjonen avtar.  

Kjærligheten er menneskets sanne natur, og den blir stadig mer synlig og kan ikke skjules lenger. Mennesket har alltid søkt kjærlighet.  Den store bølgen av kjærlighet ble skyllet over menneskene for at de skulle starte marsjen bort fra konflikt, svik og lidelse.  Første verdenskrig innfridde ikke det håpet folket hadde, men revurderte tanker i stor stil.  At alle skulle ha tilgang til rent vann, mat og bolig var slett ikke felles tankegang fra gammelt av, og vi snakker om kortere tid enn 100 år.  Stor framgang har skjedd på veldig kort tid.

Det er ikke nødvendig å fokusere på overgrepene, men heller på kjærligheten som skal erstatte overgrepene. Se kjærligheten vokse og se kjærlighetens resultater vokser seg utover og favner stadig større områder og stadig flere folkemengder. Se kjærligheten i aksjon over hele verden. Det er bare å se utover, tenke deg utover - der du ser, der er du, eller omvendt.  Det kommer ut på ett fordi når vi ER kjærlighet, så er det ikke noe annet enn kjærlighet og vi kan heller ikke frakte noe annet enn kjærlighet.

Overgrep og liknende er uheldige utslag av kjærlighet og i realiteten frykt.  Vi er på veien tilbake til full Bevissthet, og i den køen kan det lett oppstå knuffing. Det er imidlertid ikke noe annet enn knuffing på en smal vei, så OK. Snart er vi der vi skal være nemlig - der Bevisstheten er, og vi kan gape over så mye vi vil fordi det er nok til alle.  Kunnskapen ligger tett i tett rundt oss og vi blir stadig mer opplyste her vi traver framover.  Snart er vi der vi skal være.

Tukate

Ingen kommentarer: