søndag 30. november 2014

Første kontakt har skjedd!

Vi er midt i store omkalfatringer i kroppen, som kan gi ubehag av forskjellig art. Det er dyptgripende forandringer som skjer og på grunn av dette krever kroppen søvn og ro, da forandringene skjer under søvnen. Obs!  Dette gjelder også dyr! Oppvåkning passer dårlig sammen med dagens gamle arbeidsplasser med ditto -tider, noe som kan gi problemer for samfunnet. Derfor er det ønskelig at denne prosessen går fort på alle vis.  Fra Sheldan Nidle har vi mottatt denne videoen ~ [Road to Disclosure] (https://www.youtube.com/watch?v=2by-Zaxdnjc&feature=youtu.be)  Første kontakt skjedde Januar 2013, sier Sheldan Nidle.

Tukáte

Ingen kommentarer: