lørdag 22. november 2014

Snakk med vannet, sier Iliuka

Denne lille oppfordringa kommer fra Iliuka - han ber oss om å snakke med vannet og den kloke påhitten synes jeg vi skal la gå rundt en gang til. Den sto på trykk første gang 1. desember 2008 (som tida flyr!)  Tukáte

"Hvorledes den søker at se, så er der tiden for at sortere hva der var og hva der bliver. Der er klokt at den ser hvorledes der er høstet visdom om hva der tales programmeringer av vannets molekyler. Vannet er alt i større dimensjoners betydelse, enn hva menneskebarn tror. Således er der og i hva den søker noget i tider den kaster vann på sitt selv for at rene sitt legeme, så er der og for at tale til vannet. Ei dog vannet den drikker. Vannet den søker at drikke, skal der søkes noget at forpleies med omsorg. For lik den så spreder til god kjærlighets kraft for vannet, så er der og lik den spreder til kraften til de oceaner der skal blive inn i tiden. For tiden der er nu og for at skape transformasjoner for alle molekylære strukturer på sin jord. Der finnes molekyler der ei utholder de nye frekvenser, og der finnes molekyler der vil dannes til nye substanser i tiden der kommer nu. Således er der noget lik den kan se; der er av fysiske, der er av psykiske og der er av mentale, og der er av galaktiske forendringer den bliver til at bemøtes nu. Derigjennom vil den veie og måle sine verdier; hvorledes den bemøter menneskebarn, hvorledes den favner om kjærligheten til sitt selv, hvorledes den favner om kjærligheten av sitt neste, hvorledes den er lik en kvalité av et menneske, så er der viktigt. Konu Ekatah."

Ingen kommentarer: