fredag 21. november 2014

Sheldan Nidle - 18 november, 2014 - 9 Caban, 15 Xul, 11 Ik

Selamat Jalwa! Vi er på vei inn i en periode hvor de urgamle familienes viktighet har økt blant våre allierte på Jorden. For øyeblikket har de ansvaret for å lede et antall svært følsomme forhandlinger. Hensikten med disse samtalene er å sementere betingelsene for den mørke kabalens endelige overgivelse. Så snart det er oppnådd enighet om disse, kan arrestasjonene på høyt nivå begynne, men de mørke ønsker å takke av med en viss grad av seremoni. Dette er en prosess forhandlerne våre er godt kjent med. Denne overgivelsen handler ikke om rikdommer; den handler om å gi fra seg den makten de har hatt gjennom tusener av år. For lenge, lenge siden valgte Anunnakiene dem som sine spesielle lakeier. I kraft av dette virket disse gruppene av enkeltmennesker som kanal for en enorm makt. Denne kabalen betrakter nå helt feilaktig denne makten som deres rett. Faktum er at det var et privilegium gitt dem av Anunnakiene. Tiden er nå mer enn moden for at de gir den fra seg. Disse forhandlingene skal sikre at dette skjer raskt og så smidig som mulig. Denne formelle overgivelsen vil så muliggjøre nyfastsettelse av verdien på globale valuter, gullbaserte pengeenheter, nye nasjonale ledelser og styresett.

Mange vestlige regjeringer og deres "overordnete" i finansverdenen forstår at en ny virkelighet er i ferd med å fødes. Denne operasjonen skal sørge for en global gjeldsanullering og gjøre det mulig å utløse fondene til alle de humanitære- og velstandprogrammene. Denne operasjonen skal sikre at en ny virkelighet begynner å manifestere. Himmelen hadde til hensikt at dette skulle ha skjedd allerede halvannet tiår tilbake. Imidlertid var kabalen i stand til å gjennomføre 11. september terroraksjonen, hvilket tvang våre allierte på Jorden til å omgruppere seg. Disse onde handlingene gjorde at kabalen gjenvant sitt maktovertak. Vi hadde ikke tillatelse fra Himmelen til å gå lenger enn et antall foreskrevne forutsetninger. Disse restriksjonene vil bli fullstendig annullert når sannheten om vår eksistens og nærvær blir kunngjort fra et antall av de store regjeringene. Inntil da må både Agarthanerne og vi begrense oss til en liste over hva vi kan gjøre og ikke kan gjøre. De Oppstegne Mesterne Quan Yin og Grev St. Germain følger nøye med på det som skjer. Vi forventer at disse forhandlingene skal bli vellykkede og at et tidsskjema for formell overføring av makten faktisk er temmelig nær.

Straks avsløringen av vår eksistens og nærvær skjer, kan vi komme med våre kunngjøringer og for alvor starte nye operasjoner, fordi dette tillater at vi kan gjennomføre våre oppdrag i fullt dagslys. Når den tid kommer, vil skipene våre begynne å ta med seg en første bølge av interesserte mennesker for å besøke moderskipene våre- hvor vi vil gjennomføre en generell omvisning, sammen med tid hvor vi kan begynne vår dialog omkring den faktiske ankomsten av folks personlige mentorer. Vi utnytter denne tiden slik at dere kan bli bedre kjent med oss. Etter landingene vil vår kontakt og samarbeide øke enormt. Denne siste perioden skal også gjøre at dere kan bli bedre kjent med Agarthanerne. Da Atlantis gikk til angrep på Lemuria ble Lemurianerne for en tid avskåret fra overflaterikene. Denne tiden benyttet Atlantis til å gjøre seg til den dominerende makten i Gaias overflaterike. Denne dominansen skulle vare helt til Atlantis ble ødelagt for omtrent 13 tusen år siden. Atlantidene flyktet til Centaurus og dere satt igjen med nye herskere, Anunnakiene. Disse Vesenene holdt seg ved makten frem til fredsslutningen med Anchara-kontinuumet i midten av nittiårene.

Den tiden vi nå er inne i er en tid hvor det forhandles om de mørkes endelige overgivelse, selv om kabalen likevel forsøker, på en eller annen måte, å skape trøbbel for å komme ut av sitt nåværende dilemma. Vi kan forsikre dere om at det ikke kommer til å skje. De mørkes rikdom og makt har blitt tæret ned til et punkt hvor en slik gjenervervelse av makten er høyst usannsynlig. Våre allierte på Jorden leder for øyeblikket gjennomføringen av en rekke begivenheter over hele kloden. Disse begivenhetene griper inn i hverandre på en måte som gjør at kabalens nederlag er sikret. De samtalene som foregår for øyeblikket er simpelthen en av disse viktige puslespillbitene. Friheten og velstanden deres er ekstremt nær. Vi har benyttet teknologien vår for å forhindre enhver katastrofe, slik at de mørke ikke kan sette i gang noe som kan føre til en utsettelse av sin overgivelse. I tillegg har Himmelen gitt oss en svært handlingsintensiv plan å følge som en backup til det som for øyeblikket foregår. Disse begivenhetene gjør det temmelig klart at noen gledesstrålende feiringer er nær å ved å skje!

Namaste! Vi er deres Oppstegne Mestere! Våre samarbeidspartnere fortsetter sine møter med utvalgte representanter for den mørke kabalen. Vi har beordret, i Himmelens velsignete navn, at disse forhandlingene resulterer i en sann takksigelse for menneskene. Hellige lover krever at vi feier disse villfarne Vesenene ned i historiens søppelbøtte for alvor. Denne guddommelige oppgaven krever at våre samarbeidspartnere legger frem en liste med beviser for deres synder og enorme misgjerninger. Denne spesielle listen skal være bevisgrunnlaget for det som nå gjøres. De mørke er, til tross for sine forferdelige misgjerninger, fortsatt våre menneskelige ledere. Himmelen krever at de i all stillhet blir fratatt sin makt, og at de blir forberedt på det som vil følge. Følgelig er det nødvendig at hver eneste en av dem blir isolert fra menneskeheten inntil det faktiske skiftet til full bevissthet skjer. Dette ediktet fra Himmelen betyr at disse forhandlingene utelukkende kan ha ett mulig resultat, en uunngåelige seier for dere!

Disse pågående møteseriene vil avgjøre på hvilken måte deres nye virkelighet vil bli introdusert for dere. Det er nødvendig at regjeringsledere som er installert av de mørke er fullt klar over hvilken situasjon de befinner seg i for øyeblikket. Vi har ikke til hensikt å gi dem noen som helst ressurser som på noen som helst måte kan forhindre denne forandringsprosessen. Himmelen står klar til å akselerere de forandringene som for øyeblikket pågår i deres fysiske, mentale og emosjonelle kropper. De mørke må klart innse at de nå er avskåret fra visse ressurser som kunne føre til nye forsinkelser. Følgelig er vi nødt til å balansere på en velsignet stram line. Dette er hva som er i ferd med å skje over hele denne fantastiske kloden. Meget snart vil dere erverve ressurser som virkelig kan forvandle virkeligheten deres. Bruk dem med klokskap og visdom. Husk at dere har ressurser tilgjengelige til å hjelpe dere. Disse kan kun hjelpe dere med å nå deres hellige mål!

Vi har etterlevd og brukt på korrekt vis de edikter Himmelen har gitt oss. Vi ber dere om å gjøre det samme. Bruk deres visdom til enhver tid og forstå denne svinnende virkeligheten. Bruk verktøyer dere kjenner og stå rede til å ta i bruk nye som på vidunderlig vis vil bli dere givet. En nye virkelighet er i ferd med å dannes. Den krever at de mørke først blir kastet fra makten og deretter isolert fra dere. Det er derfor nødvendig at vi feier dem unna, og deretter, i uendelig glede, gir dere Himmelens velsignelser. Ha full tillit til, kjære Sjeler, at gitt nye omstendigheter er dere sannelig skjebnebestemt til å triumfere! Deres stadig økende bevissthet lever i en verden som er full av farer. Vi er i ferd med å eliminere dem og er klare til å sette i gang en massiv innsats for å isolere disse skadedyrene fra dere. Vi ber dere simpelthen å være tålmodige og være rede til å manifestere deres hellige drømmer. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre ukentlige budskaper til dere. Vi ber dere på det innstendigste å fortsette å holde fokus på suksess, og på prosessen med å isolere disse kjeltringene fra dere. La deres nye virkelighet manifestere og tillate oss omsider å fritt få tale til dere på ordentlig. Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Oversetter: Leif 

Ingen kommentarer: