onsdag 5. november 2014

Jeg undrer meg bare litt ...

Avisene er spekket med utsagn fra sjokkerte folk nå om dagen - de stemte på FrP på valgdagen og nå er de i sjokk. Kanskje ikke det lureste valget de har gjort, men hvorfor så sjokkerte? Det er bare å bruke litt mer tid når du skal gjennomskue de politiske utsagnene. Den politiker er ennå ikke født som greier å snakke så intelligent at sannheten er helt skjult. Er dét tilfellet, da er det loddrett løgn du blir servert. Om det er slik, merker du det godt. Saken er nok heller at velgeren både spør og svarer sjøl. Velgeren mener - dette er en 'smal' sak, og så droppes den riv ruskende feile valglappen. 

Et valg, uansett hvilket, er ingen smal sak. Dette bør alle voksne mennesker vite. Détte er ikke overlegent sagt en gang! Det virker mer som om FrP har et horn i siden til alle landets innbyggere som har denne retten - til å ta dette valget - på denne spesielle valgdagen. Nå skal de kverkes (i overført betydning!). Men hvorfor dette raseriet fra FrP, over alle de andre norske borgerne i ettertid - all innstramming? Å stemme er en demokratisk rett alle voksne har i dette landet, enten FrP liker det eller ikke. Har ikke FrP dette klart for seg da? Siv Jensen startet jo som en olm okse i sin tid, og måtte ta noen 'grep'  for å søte seg opp litt.

Men hun glemmer hvem hun har i 'stallen' kanskje? Hvilket sjikt i folket de 'gutta' er fra, vet ikke jeg, men de har noe uoppgjort med oss andre i landet, det lyser lang vei. Det er kanskje akkurat dette som er kjernen i FrP-sjela; denne utilfredse, hevngjerrige og bitre tanken ... "Nå skal du få igjen for alle gangene jeg har blitt tilsidesatt og tråkka på." Hvem som har tråkka på FrP-sjela, er ikke godt å si sånn rent eksakt. Vi hører utsagn nå om dagen, FrP'ere snakker om at Siv er blitt for silkebløt og ikke følger opp marsjordren. Hva slike folk snakker om når de lager marsjordrer, er heller ikke godt å si. Vi følger med på utviklinga ...

Tukáte 

Ingen kommentarer: