søndag 16. november 2014

Kristusbevissthet - Vi må spille et realistisk spill - Ego'et er den store læremesteren

I den tilstanden vi lever her på Jorda (i illusjonen), skal vi leve som om livet er virkelighet og at vi NÅ tilpasser oss høyere uttrykk for den vi er.  Tilpassingen skjer på det mentale planet mellom det som for oss oppfattes som det jordiske uttrykket (3D) - og det høyeste jordiske uttrykket (9D). Alt sammen er kun ord eller teori, som igjen bare er illusjon, men VI skal oppleve det hele som helt realistisk. Derfor må denne tilpassinga gå gradvis og svært sakte, all den tid alt er så flytende. Vi skal oppleve dette livet gjennom ord og praksis etter hvert som vi (såkalt) lever og utvikler oss gjennom de forskjellige nivåene og alt vi tror er virkelig. Vi opererer IKKE på noe plan i virkeligheten - rent fysisk, slik dette livet prøver å framstille det, men det er det vi må tro for å fylle utviklingsrollen på Jorda. 

NB! Det er IKKE på det fysiske planet vi opererer og heller ikke på det mentale planet. For at utviklinga på Jorda skal ha noen effekt for oss mennesker, må vi forføres til å tro at alt er virkelighet. Denne illusoriske tilværelsen må til for at vi skal tilegne oss forståelsen av hva et liv er, på en planet. Galaksen heter Melkeveien og befinner seg i et univers hvor alt sammen har vært, og er, illusjon. Her har menneskene tumlet rundt i millioner av år og levd med en overbevisning om at de måtte forsvare seg. En tro som springer, enn så lenge, ut av frykt og ikke realiteter. Den nye gullalderen vil ikke være EGO-styrt, så etter hvert faller grunnlaget for frykten bort. Det vil erstattes av avtaler som skal støtte alt liv - ikke drepe slik vi har gjort. Mennesket vil oppleve denne tida - Golden Age - som svært støttende og bevarende.

Når behovet for å forsvare seg er forstått - og falt bort, er alle mennesker tilgjengelige og mottakelige for kjærlighets-energien. Denne dype lengselen i hver eneste sjel, lengselen etter kjærlighet. Men en slik kjærlighet er ukjent for 3D-verdenens mennesker. Frykten er ikke lenger en realitet, det er en tilstand vi arbeider oss ut av etter hvert. Etter at kjærligheten har blitt verdensomspennende og blir opplevd som virkelighet, vil den spre seg som ild i tørt gress. Deretter vil alt som heter krig opphøre, og det vil vokse fram en ny gullalder på Jorda. Når alle tar ansvar for tankene de går med - og følelsene, da kan vi igjen være istand til å skape paradisiske tilstander på Jorda. Fra vårt nyoppvåknede bevissthetsplan kan vi i fortsettelsen kunne leve på Jorda som oppvåknede mestere.

Tukáte


Ingen kommentarer: