onsdag 26. november 2014

Sheldan Nidle - 25 november, 2014 - 2 Kan, 3 Yaxk’in, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer med en del nyheter om hva som skjer i deres verden. For øyeblikket bruker den mørke kabalen den forestående "Bank Holyday"* for å prøve å skape en nok en forsinkelse i arbeidet med å realisere klodens nye bank- og finans system. For oss er denne utsettelsen fullstendig unødvendig. Det er derimot av avgjørende betydning at disse skurkestrekene blir feid unna slik at dette nye systemets første del kan avdekkes for alle. Vi har inngitt vår protest til dem som nå er involvert i disse særdeles viktige forhandlingene. Det er viktig at menneskene på denne kloden får se i det minste ett lite tegn på at store forandringer i sannhet er i ferd med å skje. Vårt kommunikasjons-personell oppfordrer hele tiden våre jordiske representantene om å stå fjellstøtt og reversere dette tilbakeslaget. Det er essensielt at hvert eneste aspekt av denne prosessen blir gjort helt korrekt; ikke desto mindre er det meget viktig at selv et lite, første steg skjer. Mange i deres verden forstår ikke helt den fulle bredden av alt som må gjøres. Ikke desto mindre er en viss grad av bevegelse virkelig tiltrengt. Således har vi til hensikt å presse på med det vi inderlig føler er virkelig nødvendig. Vi kan se en viss bevegelse og vi har tenkt å forsikre oss om at noe virkelig positivt skjer.

Vårt utgangspunkt har hele tiden vært å finne måter som kunne fremskynde en slutt på hemmelighetskremmeriet og stimulere til en global, formell avsløring om vår eksistens, vårt nærvær og vår rolle. De uthalingene som foregår for øyeblikket gjør bare at denne muligheten tar lengre tid å manifestere. Vi tar oppgaven meget alvorlig med hensyn til å bringe denne kloden frem til en avsløring av sannheten. Den mørke kabalen er fullstendig klar over at i det øyeblikk vi blir en mer åpen medspiller i disse "diskusjonene", så reduseres deres muligheter til å skape ytterligere utsettelser enormt. Himmelen har gitt oss en del klare dekreter. Disse er fortsatt ikke nok til å gi oss en mer dyptgripende rolle. Til tross for disse små restriksjonene fortsetter vi å instruere vårt kontaktpersonell om å legge sterkt press på våre jordiske samarbeidspartnere om å posisjonere seg enda sterkere med hensyn til implementeringen av et nytt bank- og finanssystem i deres verden. Agarthanerne støtter oss når vi ber om et raskt første virkemiddel til å tvinge frem begynnelsen på et nytt pengesystem. Dette systemet kan raskt eksponere de store bankene og deres uendelige arroganse. Dette enkle steget kan bringe mange nasjoner til å komme sammen og tvinge frem en oppbrytning av disse ondsinnete kjempene i bankverdenen.

Når det gjelder nye styresett og regjeringer, vokser håpet om dette så snart de globale “hjernevask-operasjonene” de mørke holder på med, blir knust. For øyeblikket blir de fleste regjeringer drevet av individer som hver eneste dag blir gjennomsyret av energier som gjør at de blir rene nikkedokker for de mørke. Vi har lykkes i å redusere noe av intensiteten i dette "mind control" nettverket. Vår innsats her er regulert av dekreter gitt oss av Himmelen. Vi forstår til fulle at Himmelen har ledelsen i gjennomføringen av en storslagen guddommelig plan. Denne operasjonen er noe vi hjertelig og til fulle respekterer. Likevel er vi fullt klar over deres store frustrasjoner. Dere blir bedt om å tåle mye og det er vårt inderlige ønske å redusere denne byrden så snart som mulig. Vårt representanter insisterer derfor sterkt på at ett enkelt element blir manifestert. Denne tiden vi er inne i er således både den mest fantastiske og den mest nedslående for dere. Det er vårt sterke ønske å fremtvinge et punkt som gir oss klare forsikringer fra Lysets styrker. Det er tross alt starten på advent og juletiden, hvilket begrenser hva det globale banksystemet kan greie å få gjennomført.

Vår hensikt er derfor å stå fast ved dette. Vær forberedt på at ting vil skje. De som er involvert i disse forhandlingene vet hva vi ønsker fra dem. Vi er sikre på at en liten del av denne prosessen virkelig vil manifestere. På samme måte som dere, ønsker vi at dere skal få glede dere over velstand for alle, så vel som personlig frihet og uavhengighet. Og dette er ikke bare noe vi sier sånn i forbifarten. Det finnes ting som med letthet kan gjøre at dere anerkjenner at det som nå skjer, ikke bare er virkelig, men sannelig i stand til å sette disse mørkets lakeier på den plass de hører hjemme. Vi har avskåret dem fra deres underjordiske tilfluktssteder og således nektet dem enhver form for noen midlertidig "trygg havn." I tillegg har vi utplassert tallrike forsvarsskip som holder vakt, slik at vårt ståsted er klinkende klar for dem. Vi ønsker virkelig å fremskynde avsløringen på et eller annet vis. Så snart vi alle har lagt denne bak oss, kan vi komme sammen og begynne arbeidet med raskt å rydde veien til full bevissthet. Det er på dette punkt at vi alle kan begynne å slappe av og fryde oss over disse spesielle øyeblikkene.

Vær velsignet! Vi er deres Oppstegne Mestere! Vi kommer på denne dag for å hilse dere og velsigne dere! Mye skjer i verden som de fleste av dere vet svært lite om. Akkurat nå foregår det en stillferdig revolusjon. Denne begivenheten er for øyeblikket avgrenset til organisasjoner og individer som er fast besluttet på å skape et mer humant bank- og finanssystem, som i sine velsignete korridorer bærer i seg en ny, velsignet global pengeenhet. Denne pengeenheten skal være reell; ikke fiat penger som lett manipuleres av påfunnene og ønskene til den særdeles griske og sleipe banden, den mørke kabalen. Disse nye pengene vil være velsignet med egenverdi og en rettferdig vekslingsrate som styres av sentrale banker som står under ledelse av en ny internasjonal utviklingsbank. Dette systemet skal gi oss global velstand og en global teknologi som vil gjøre slutt på all fattigdom og gi alle muligheten til å bli vel skolert om de undere som Moder Jords overflateriker og indre riker utgjør.

Det er dette løftet vi med så stor glede velsigner og intenderer for alle. Betrakt den kommende helligdagsperioden som en tid til å reflektere over hva som nå er i ferd med å ta form omkring dere. Vær til enhver tid klare til å ta imot både de velsignelser og den healing dere så vel fortjener. Føl i dypet av deres hjerter de nye energiene som vil forvandle dere. Visualiser hvordan disse undrene vil manifestere. Vær rede til å akseptere alt som kommer og alt som om kort tid vil bli lagt foran dere. Dere er i forandring hver eneste dag. Dere vil bli helbredet av gledene ved denne særdeles storslagne rekken av øyeblikk. Alle vi kommer sammen daglig og sender Himmelens nåderike velsignelser til dere. Til og med de mektige AEON’s Serafer velsigner dere og gir dekret om deres suksess i alt. Disse nådens ord gjør at dette riket både kan helbredes og transformeres. Dere står på terskelen til den mest vidunderlige rekke av guddommelige begivenheter.

Vær stolte av Himmelen og evig takknemlig for disse tingene som nå skjer. Et nytt rike er i ferd med å fødes i hvilket dere skal erstatte sorg og nød med glede og overflod. Himmelen har sendt dere en mektig flåte av deres brødre og søstre som har viet seg til å sørge for at denne mektige forvandlingen skjer slik Himmelen har visualisert det. Dere skal løfte dere over de lave emosjoner av hat og frustrasjon og i glede forvandle dem til kjærlighet og suksess. Tenk over hva dere er i ferd med å bli. Dere er i ferd med å løfte dere opp i kosmisk bevissthet og blir gjort klare til å helbrede dere selv, så vel som andre. Om ikke lenge vil dere synge unisont med de himmelske kor og bruke denne hellige sang til å forvandle denne virkeligheten til noe nytt og vidunderlig. Vi slår oss sammen med dere og i himmelsk nåde synger vi nå: Hosanna! Hosanna! Hosanna!

I dag fortsatte vi med våre budskap av glede! Vi ber dere alle om å løfte deres indre stemme unisont og proklamere at dette er tiden hvor en ny epoke for menneskeheten kan begynne. Se denne tiden som en tid fylt av Himmelens Velsignelser. Det er en tid for å be Himmelen om å innfri sine løfter om frelse og i sannhet vite at dere blir hørt! Vit, Kjære Sjeler, at Himmelens utømmelige Forråd og uendelige Velstand sannelig er Deres! Slik er det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Ett! Vær i Glede!)

Oversetter: Leif 

*Bank Holyday i USA er faste dager da bankene stenger, særlig i forbindelse med julen, slik at bankarbeidet «stopper opp». Kan de mørke greie å forsinke arbeidet til nær oppunder Bank Holyday, så vinner de enda en utsettelse i håp om å bremse det uunngåelige. 

Ingen kommentarer: