mandag 24. november 2014

Den daglige deling av energi

Det høres kanskje noe merkelig, men deling av energi synes svært avgjørende, også i kommunikasjon. Når jeg leser får jeg inntrykk av at ordene i seg sjøl, er av underordnet betydning. Jeg tror det er et ukjent nivå i kommunikasjonen, enten den er muntlig eller skriftlig, som vil bli utforsket etter hvert. 

Deler leger og terapeuter forskjellig energi i sin kommunikasjon med pasient/klient?

Forskjellen på legen og alternativterapeutens praksis er: Alternativterapeuten har ikke behov for å kartlegge klientene. Leger får betalt for alt de sier og gjør i pasientsammenheng, derfor skriver de opp hvert steg og tar betalt etter spesielle takster. Terapeuten understøttes ikke av samfunnet i det hele tatt. Terapeuter har én oppgave, forsøke å forandre situasjonen til det bedre for den som er syk, og dette gjøres uten diverse påplussinger i beløpet. Denne forandringen skjer ved bruk av ren energi, uten bruk av giftige kjemikalier.  

Den første som praktiserte legekunst på denne Jord, gjorde det sikkert på annet vis enn dagens utøvere. Det er derfor utvikling er så bra. Når utviklingen har skjedd over tid fra dagens praksis, så er nok giften forsvunnet også får vi håpe. Da forstår også leger at helbredelse handler om energi og tillit, og absolutt ikke om gift. Inntil den tid, er det prøving og feiling alt som omtales som legekunst

Tukáte

Ingen kommentarer: