tirsdag 25. november 2014

Kjærlighetsenergiens mange ansikter!

Det er viktig for menneskebarn og samles i flokker, sier Iliuka, dette på grunn av den unisone samklangen som skapes av kjærlighet i hjertet. Når vi samles slik, skapes det en ny glød som etter hvert blir til healende kraft for alt liv. Det er ikke dårlig! I tillegg så virker det utover på stedet og menneskene som så endrer sin bevissthet. Jeg tror mennesker og omgivelser er ett og det samme for som Iliuka sier videre, bevissthetsforandringen gjelder også stedet og alt som vokser og lever på dette stedet! Den siste setningen er et klart bevis på at alt det vi tror vi ser det er ikke det vi tror, det er i realiteten kjærlighetsenergi! Alt er KJÆRLIGHET.

Når alt er kjærlighet og kjærlighetsenergi, da må jo den energien være istand til å skape alt i tråd med de tankene om fenomener vi mener vi ser rundt oss. Da er det kjærlighetsenergien som rett og slett skaper omgivelser rundt oss i det øyeblikk vi fokuserer. Det tegner seg et bilde av noe vi ikke har som samtaleemner mellom oss til vanlig, men kanskje skulle hatt?  Det er stadig lettere å se utenfor den stien vi tidligere så utover fra, uten at vi fikk noe klart bilde av terrenget rundt oss. Nå begynner terrenget å tre fram som noe annet enn det som har ligget der, eller det blir forstått på en annen måte nå. Kjærlighetsenergien viser seg fra en annen side!

Tukáte

Ingen kommentarer: