fredag 20. september 2013

Situationen i Syrien


Via Suzanne Ward (oversættelse v/ Birgitte Albrechtsen og 
Kim Dyrlund)

2. september 2013

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. 
Vi har tidligere udtalt, at Jorden befinder sig i et energi niveau, der 
frembringer positive og negative ekstremer i enkeltpersoners 
adfærd. Undervejs til dette punkt på opstigningsrejsen har den globale 
uro været stigende, idet folk reagerer på en voksende følelse af hast 
til at handle på deres tanker og følelser.

Det har været motivationen bag det, I kalder Det arabiske Forår, og det 
er det, der har sat Syriens borgerkrig på verdens scene. Det er dybt 
trist for os som for jer, at vores brødre og søstre i dette land 
tilintetgør hinanden. Ingen er uberørt af dette blodbad og situationen 
for millioner af flygtninge. Denne humanitære situation med dystre 
proportioner har skabt det store dilemma: Har andre nationer en 
moralsk forpligtelse til at gribe ind? Hvis de gør det, vil det så øge 
kampene i en international krig?

Regeringer med styrken til at træde til militært anskuer en involvering 
ud fra disse perspektiver, med bevidstheden om, at deres egne interne 
forhold ligeledes skal plejes, og at deres borgere er krigstrætte. Disse 
ledere ved ikke, at deres tilbageholdenhed med at træffe 
foranstaltninger rækker ud over disse betragtninger, eller at kampene 
i Syrien rækker længere end det der er tilsyneladende. Alle i jeres 
verden bliver påvirket af strømmen af energi.

Hvor lidenskabsløst dette end kan lyde, er denne krig et resultat af en 
energi sat i bevægelse for længe siden. Det var nødvendigt at bryde ind 
i det flow selv om det synes urimeligt, og brugen af kemiske våben 
gjorde netop dette. Vi godkender IKKE dette vanvid! Vi fortæller jer blot, 
at den intense energi lagt for dagen af begge parter i denne krig 
måtte afbrydes - dens fremadrettede momentum brydes - så kampene 
kunne begynde at stilne af og forlade deres energi kurs.

Hvis der kan siges at være et lyspunkt selv i sådan en alvorlig handling, 
er det dette: Jeres verden er så forfærdet over at kemiske våben 
dræber uskyldige mennesker, at det aldrig vil ske på Jorden igen.

Fordi energien bevæger sig i den retning, den er lagt op til, er det ikke 
særlig konstruktivt at lave energi-analysere over Syriens situation fra 
dag til dag eller spekulere på, hvad der blev gjort af hvem og hvorfor. 
Hvad der langt bedre tjener det syriske folk og jeres verden er 
energien af bønner om helbredelse for sørgende sjæle, for at der bliver 
fred gennem forhandlinger og for forsoning af de forskellige grupper, der 
har udspillet deres rolle.

Vores ubetingede kærlighed er med hver og en af vores kære Jord 
familie.

 
KÆRLIGHED og FRED
Suzanne Ward
suzy@matthewbooks.com 

Ingen kommentarer: