søndag 8. september 2013

Partilederdebatten på TV 2 - lørdag 07 09 2013

Så har jeg sannelig fulgt Partilederdebatten på TV,  til punkt og prikke. Sitter her og funderer over ordet valgkamp, mens jeg lar frasene og ordene synke i meg.  

Er det verdt det, tenker jeg, og mener, hvilken forskjell gjør dette skvalderet vi har hørt i kveld kontra det vi tidligere har hørt i denne såkalte kampen?  

Apropos kamp -  hvorfor heter det kamp?  Det er jo ikke i nærheten av kamp det som foregår.  De snakker, er uenige, beskylder hverandre, men det er bare ord - ingen kamp!  

Er det for å sprite opp temaet, at dette uttrykket har kommet inn i språket i denne anledning?  Hvilket uttrykk er det?  Det kan virke nøytralt, men ved nærmere ettertanke er det ikke så uskyldig.

Det forekommer meg at ordet rydder plass for en tendensiøs påstand:  At en uskyldig diskusjon mellom mennesker, skal oppfattes som en kamp.  Uttrykket antyder ufred midt i en uskyldig ordveksling.  

Det virker som en Kabal-idé?

Så kan noen med rette spørre.  Hvorfor la det få plass?  Jeg er interessert i at vi nøye velger ordene vi omgir oss med.  Sjøl om alle ord er nøytrale i utgangspunktet, har noen av dem en tendens til å trekke oss i retninger vi sjøl slett ikke tenker på, eller vil bli tatt til inntekt for.

Ingen kommentarer: