onsdag 4. september 2013

Den nye verden

Mellom 12. og 21. desember kom vi inn i en helt NY verden.  Arbeidet med å få menneskene til å gå igjennom en spesiell portal i denne tida, ble satt igang for 11 år siden.  Det var ikke lett, fordi vi, som mennesker, ikke liker forandringer.  Innenfor portalen vil dette endre seg!  Husk alltid på;  du er ikke alene noensinne!  Vi er alltid i bevegelse inne i kroppen, og det fordi vi finnes på forskjellige steder til enhver tid. Vi flyter rundt!

Hvorfor er det vanskelig for oss å se?  Fordi vi må balansere EGO'er.  Alt det som skjer er en refleksjon av meg - av oss.  Vi ER den guden vi alltid har snakket om i tredjeperson.  Jorda er klar for de ressurssterke menneskene.

Nå frigir vi polariteten!  Endringen av energi vil vi føle etter hvert.  Mrk;  Vi må vite, med hensyn til å dømme;  -  Gud dømmer ikke seg sjøl!   Det finnes ikke noe slikt som et dårlig menneske!  Slipp alle tanker som ikke er gode!   Det er en ny forbindelse mellom Hjertet og Hjernen nå!  Hjertet føler og svarer Ja eller Nei - Hjernen dissekerer!  De kombineres på en ny måte på den NYE Jorda.  Vi er Heime!  


Ingen kommentarer: