søndag 15. september 2013

Iliuka ...

Alt hva der tillegges til Moder Jord og dens forendringer skal ei søkes at dramatiseres.  Alt er der i forendringer der er gjennom de Galaktiske inspirasjoner og Kosmos behøver forendringer. Således er der lik der er talt; mellom hver 26.800 år skapes der forendringer lik polaritetens omskiftelser der er for din Jord, der er for de molekylære strukturer, der er for atomer og der er for fjerneste galakser der Universumets pulseringer. Så har der alltid vært. Bære fred innom sitt eget selv, og at søke at tilhilse lik de forendringer der kommer velkommen.

Være således til stede i alt hva der er og søke ei i at jage forbi opplevelser. Være således til stede i Nuets opplevelser og søke at erkjenne den kraft den selv har. Så meget menneskebarnet kan gjøre for sin sjel, – dog så litet den våger at gjøre. Våge således at se den kraft der eksisterer, - ei målt imot nogen annen, dog målt imot sitt eget selv og sine viljestyrelser, lyster og lengsler. Lev ut kraften av liv, det levende livet. Ei for hva den venter for, ei for at nogen annen skal skape livets levende frekvenser, dog for at den selv i sitt eget ansvar og i sin egen bevissthet, lever sitt liv i verdighet og i respekt for Den Store Guddommelighet. Klok er den der søker at bære alt større tillit til sine egen intuisjoner.

Klok er den der all tid søker at forfølge hjertes ledelser. Klok er den der ei vegrer for livet at fylles med spesifikke og interessante opplevelse. Klok er den der søker at tilføre livets kraft her og nu, – ei vente til i morgen. ... Bære fred i hjertet og erobre nuet. Konu Ekatah. (051212)

Ingen kommentarer: