onsdag 11. september 2013

Iliuka om Ordet - DET KRISTNE ...

Iliuka sier her, at nå er ordets tid forbi.  Vi er så vant til å forholde oss til ordene som det essensielle, det viktigste i livet, men hva er et ord?  Kun en merkelapp som vi benytter oss av. Ordet har ingen kraft i seg sjøl.  Et ord er helt nøytralt.  Om ordet bærer bud om noe helt fatalt, så skjer det ikke noe før noen følger ordet og setter det ut i handling.  Det er handlingene som teller nå, sier Iliuka.

Spørsmål: 

Det jeg ser rundt meg i visse grupper av mennesker med misbruk av det eteriske, - og hindre det kristne å få innpass, hva skal jeg forholde meg til der?

Iliuka svarer:  

"Der er at søke den guddommelige inspirasjon for sitt selv. For således skal den se; den der våker og forpleier det lys den selv bærer, vil der óg opplyse hva der er ikring sitt selv, - ei for hva der skal bedømmes og søkes at sorteres efter spesifikke definisjoner, om der er i kristenheter eller ei, for der er ord. Der er ei ordets tid nu. Den vil se gjerningens tid komme; hvorledes alt hva der før var knyttet for ordet skal falle. Således vil den óg se at kristenheten lider. Den vil se alt mere hva der tales medmenneskelige tanker der er knyttet for alt større galaktiske inspirasjoner. Således vil det levende menneskebarnet i en sann kjærlighet og i rettvishet være den ledende på stien, ei under spesifikke verbale benevnelser. For den der søker lyset er besmittet av den Jesu Kristi gestalt. Konu Ekatah."  (200313)

Ingen kommentarer: