søndag 15. september 2013

Iliuka; I 2016 vil vi se ...

I 2016 vil vi se totale forandringer, sier Iliuka, og pengesystemet er endret til et 'tjeneste-system',  "... ei så meget mynter", sier Iliuka.  Det vi kan forvente i tida som kommer, er at mynten vil falle i Norge også.

Iliuka sier videre som svar på et spørsmål om nedbetaling av gjeld, at det er ingen fordel.  "Skal den ei leve i tilfredshet og nytelser"?, spør han retorisk.

Dom over Oljefondet;  

"Oljefondet vårt, hva blir det av det?" "Intet."  "Blir det tomt?" "Korrekt."   "Har vi gitt det bort?" "Korrekt." (100413)

Ingen kommentarer: