lørdag 14. september 2013

Nye chakrapunkter åpnes i kroppen

Det er firtini (49) chakrapunkter som skal åpnes i kroppen i løpet av tre (3) år, sier Iliuka. Dette kan også føre til smerter i kroppen.  Her er et spørsmål om dette, fra et av rådene til Iliuka:  

"Jag fikk smärtar i nacke og rygg på 3 punkter."

Iliuka:   "Där är din söyle där är i din rygg. Där är den kundalini-energi där binder kraften mellom Himmel och Jord. Således skall den allt se sin egen stolthet og vara i sin egen kraft. Ej skall den söka noget att undertrykka kraften där pulserar innom sin ryggsöyle.  Konu Ekatah. Var det chakras som öppnas i ryggen då?  Där är korrekt.  Aktivering av chakras, korrekt.  Öppnas det nån nya da?  Så är det, for där är 49 i allt der skall öppnas på människan innom 3 år."   (050313)
Iliuka.net hovedside

Ingen kommentarer: