fredag 13. september 2013

Iliuka svarer

Iliuka får spørsmålet; Gikk USA til krig mot Irak på grunn av pyramidene?   

Iliuka:     "Der er korrekt. .. For der er således, den vil se hva der skapes tilsynekomst der er i ulike riker. Meget lik vi før har talt; gamle riker vil der falle, og nye riker vil der oppstå. Dog like fullt er der knyttet for de gamle, symboliske opplevelser der bliver til Den nye tids komme. Megen pyramider vil der så gjenoppstå - av havet og av marker og av skoger. Konu Ekatah. Det er tre pyramider i Iran?   Korrekt. Korrekt." (071212)"

Listen to Spirit
Iliuka.net hovedside

Ingen kommentarer: