torsdag 18. juli 2013

Jorda fornyer seg

Jorda vil skifte over til nye mønstre og væremåter, sier Cilia Fenn.   Det er klart at det er noen nytenkende jordboere som har et ord med i laget her.  De nytenkende er; 'Indigo-generasjonen' - den har allerede inntatt planeten.  Indigo-generasjonens oppdrag er å bryte ned de gamle jordiske systemene, for å gjøre plass til det nye! Det som nå manifesterer seg på Jorda, er et dypt ønske om fred, fellesskap og frihet. Forarbeidet ble gjort for lenge siden på høyere nivåer, dette manifesteres nå i fysisk form på planeten som har vært underlagt Anunnaki så lenge.   forts.

Ingen kommentarer: