fredag 19. juli 2013

Cosmic Reunion: Trinity

Etter hvert som vibrasjonen på planeten øker, øker også menneskenes innsikt i å forstå seg sjøl.  Det blir naturlig å åpne seg for den nye virkeligheten.  Grunnleggende sannheter har blitt holdt skjult for oss, men med den nye innsikten avtar vår avhengighet til penger og regjeringers styring over oss.  

Ingen kommentarer: