fredag 19. juli 2013

Earth-keeper Chronicles - "Sacred Aktivering av Green Ray & Emerald Flame" - Erkeengelen Metatron via James Tyberonn


Dette er noe annet enn det Anunnaki har lært oss, men vi er lærenem og tar fort til oss en annen lære når det er nødvendig.

Det er spekket med tid rundt oss, så en kan spørre hvorfor vi har latt en bitte liten bit av denne styre vårt liv.  Men slik har det vært i en evighet.  Nå er det nemlig slutt på denne underdanigheten, eller tankeløsheten.  Vi eier det som er og vi styrer det slik vi vil, både hva angår tid og annet.  Det vi endelig forstår nå, er noe annet enn Anunnaki's formaninger.  

Det blir avdekket kjensgjerninger som er tung å svelge, stadig vekk.  Enda det er vi som har levd og det er vi som har bestemt det slik.  Det  trodde vi iallefall, men ikke noe er forandret rundt oss annet enn innsikten.  Nå forstår vi og blir sakte, men sikkert, mer bevisst.

Vi har vært Anunnakis trofaste tjenere i evigheter.  Vi har repetert hans tvangsmessige pålegg til oss.  Vi trodde det var våre egne tanker som drev på.  

SaLuSa ber oss bruke tida til vår egen fordel heretter.  "In very near future you vil have "all the time in the world" for yourselves and still have enough "time" to do all that is needed.  Do not forget to get some of this "time" for quiet moments for yourself as these are very important to keep you in the balance".  forts.

Ingen kommentarer: