tirsdag 9. september 2014

Øyeblikkelig virkning

Det virker som om vi går inn i ei tid hvor vi reagerer ut fra øyeblikket. Planleggingstid eksisterer ikke mer. Vi spiller det ventende spillet, og hva venter vi på?  Jo, vår egen STORHET!  Minnet om vår egen storhet ligger kodet i oss, vi må bare åpne opp for å ta det inn.  Når vi opplever at den gamle verden ikke er av interesse lenger, da er tidspunktet kommet.  Dette tidspunktet er koplet til noe som allerede har skjedd, så vær oppmerksom på følelsene. Har den gamle verden NULL interesse, da er vi i mål. Reaksjonene kan være forskjellige og fører til at vi kjenner oss deprimerte, apatiske, oppgitte, verdiløse og alt det som tyder på en avslutning av alt.  Alt sammen er bare kaos og oppløsning.  Da er det viktig å vite; nå er jeg på vei inn i en høyere oktav og frekvens. Det er kun det gamle som ikke er mer.

For hver negative tanke du tenker, spe på med minst ti positive etterpå!  Du vet at dette er tidsbestemt, det er bare spørsmål om å holde ut. Det finnes ikke én god grunn til å gi seg over. Poenget er å trene opp hjernen til automatisk å tenke i positive baner, så snart den er kommet over i et negativt spor.  Vi er sterke sjeler som kan trekke til oss alt det positive vi bare kan ønske oss.  Vi må se positivt på oss sjøl, virkelig oppdage hvor sterke vi egentlig er som greier det vi i virkeligheten presterer hver dag. Tenk på det!  Vi må belønne oss sjøl for hva vi er verdt, vi har holdt ut i denne verden helt til idag, og hvorfor skal vi kutte ut nå når målet er innenfor rekkevidde? Det finnes ingen god forklaring på det, det vet vi alle sammen. Vi er rasjonelle vesener, og det skal vi vise!

Hilarion ber oss om å leve magiske liv, men vi må være magien.  Det greier vi ved å respektere oss sjøl og virkelig forstå at det er en bragd å leve her i denne tida.  Dette er ikke livet for sveklinger, nei, dette er livet for OSS!  Det er nok bare vi som greier et liv på Jorda anno 2014!  Vi er ansett som de eneste utholdende! De sterke!  Derfor er det helt nødvendig at vi er på lag med oss sjøl.  Det er den oppgaven vi skal mestre - den virkelige eneste.  Vi skal overleve på Jorda nå i denne tida!  Å holde ut til vi er ved målet, det er det vi er her for!  Vi skal oppleve Jorda på sitt beste også, når vi har opplevd den på sitt verste!  Dette er det vi skal forstå og respektere oss sjøl for. Det er dette vi har levd og strevd for. Vi skal møte den nye utgaven av oss sjøl. Den nye Jeg!

Med en slik drivkraft innabords, er det vi har slengt oss sjøl ut i verdensrommet på ei kule.  Vi lever på denne kula.  Vi evner å holde oss på plass takket være en del lover som fungerer helt etter våre medfødte intensjoner.  I tillegg til alt dette er det også en tenkeevne som klamrer seg fast til oss, og denne tenkeevnen er det vi bruker idag.  Hvordan vi best kan styre tanken på vår flukt gjennom Rommet.  Hvordan denne tanken også må ha en ubendig tro på eget verd.  Hvor stor oppgave tanken har er kanskje ikke noe vi spesielt har lagt så stor vekt på, men tanken er gitt en enorm tillit til at den skal være vår skipper gjennom både smule og stormfulle farvann. Hvilke tanker vi tenker, er av avgjørende betydning i enhver sammenheng. Mest av alt når den er vår egen drivkraft.

Det er jeg som står med roret i hendene, i mitt liv.  Du i ditt, og alle andre i sitt.  Alle er vi EN.  Alle respekterer vi den vi egenhendig er.  Det er den personen vi er nærmest hver eneste bidige dag og natt.  Det er den personen vi lystrer og adlyder seint og tidlig.  Det er den personen som er drivkraften, motoren, seilene og årene - alt etter som ytre betingelser legger seg tilrette rundt oss.  Som Askeladden traver vi framover hver dag, for å møte prinsessa og dermed bane oss vei direkte til Kongeriket med dets gods og gull.  På vår vei møter vi herr Motstand, som gjerne vil teste oss.  Vi lar oss teste av både lensmann og prest og noen til, men har hele tida klart for oss hvor vi skal og at det er Jeg (vi) som utfører alle oppgavene. Dette er det grunn til å respektere seg sjøl for!

Til slutt er ikke gapet mellom årsak og virkning der lenger. Med denne endringen flyter hendelser sammen og livet blir til ei elv som renner rolig avgårde. Ei elv som hele tida er i bevegelse og dermed er renset hele tida. Med en slik forandring kan livet fort oppleves som magisk og fylt med spenning. Kroppen fylles med livskraft og sinnet får næring - dagene lysner.  I en slik prosess blir livet glansfullt og entusiastisk og følelsen av glede og lykke stiger til astronomiske høyder. Tanken på de lavere energiene som vi nettopp har forlatt, virker ikke forlokkende å oppsøke på nytt. Gleden over det livet vi har funnet, blir stadig større. Kreativiteten stiger. DNA åpner skattkammeret og vi setter lyd til skattene etter hvert som de presenteres. Dette er kraften direkte fra Kilden.

Tukáte

Ingen kommentarer: