mandag 22. september 2014

Hva er et Menneske egentlig?

Helst skal alle tenke slik:  Jeg er et Lysvesen - jeg trenger ikke å be om hjelp da jeg greier alt på lik linje med det ypperste. Alle er vi Lysvesener har jeg nå forstått, og nå skal det integreres i systemet!  Dette har jeg ikke tenkt tidligere, ikke på den måten jeg tenker på Lysvesen nå. Derfor har jeg trodd på og ventet på at de andre'ekspertene' skulle  gjøre det jeg ikke våget sjøl. De skulle gjøre det jeg lett kunne gjort sjøl om jeg hadde stolt mer på meg sjøl. Snakk om uvitenhet og mistro til egne evner. 

Jeg beklager det nå, men vet at det ikke har noen hensikt å si ordet - beklager! Beklager er et jordisk ord, tilrettelagt for oss å si i de mest ubehagelige situasjoner et menneske står oppe i, nemlig når vedkommende har gjort, eller sagt, noe dumt i egne eller andres øyne. Legg merke til hvor mye kunstig vi mennesker har holdt på med hver dag i det gamle livet. Begynn å se etter hvor mye unødvendig vi har pålagt oss, og samtidig godtatt. Vi har laget noe kunstig vi kalte høflighet, for å gli lettere rundt hverandre.

Alle snakker vi om Lysvesen, og mener det er noen andre ukjente et eller annet sted på kloden, eller kanskje ikke på kloden en gang, men langt andre steder. Vi tenker nok helst utenfor Jorda når vi berører slike emner. Ikke vet jeg, men innbiller meg at det er slik vi så noenlunde deler inn kategoriene. Men hvordan det er eller ikke er, så er vi Lysvesener alle sammen uansett hvem vi er eller hvor vi kommer fra eller hvor vi lever livet. Vi er altså Lysvesener alle sammen. Vi bærer kun en jordisk ham her på planeten. 

Vi skulle jo vises for hverandre og da kunne vi ikke bare være Lys.  Da hadde vi ikke forstått at vi var flere og vi ville ikke lært noe i det heletatt. Det primitive livet har vært oss til stor nytte. I og med at alt har vært så enkelt og direkte primitivt mange ganger, så har vi fått den tida vi trengte til å forstå og å integrere. Det må være god tilgang både på tid og ro når noe skal integreres. Det skal inn i et system hvor mye annet befinner seg samtidig. Det nye skal lagres og bli kjent for resten av det som utgjør innholdet der inne i kroppen.

Derfor skulle vi nærme oss dagens forståelse sakte. Dagens forståelse av å være et menneske med et menneskes egenskaper, tanker og andre evner. Derfor er tilpassing så viktig og må ha sin tid. Og der er vi nå. Vi forstår at vi er Lysvesener nå. Vi forstår at den jordiske hammen ikke betyr noe annet enn en ham, en innpakning tilpasset stedet vi er på - en planet i galaksen vi kaller Melkeveien.  Om denne galaksen finnes i manifestert form noe sted, det er det opp til hver enkelt av oss å finne ut av.

Og der er Jeg! Jeg prøver nå å finne ut av dette med Lysvesen! Jeg kjenner jeg ikke vet fullt ut hva et Lysvesen er. Jeg vet likevel at snart har denne følelsen jeg har nå, forandret seg. Jeg vet at den snart vil gå over til mer forståelse. Forståelse for hvordan dette skal forstås. Er det bare en annen benevnelse på et menneske, eller har det noe med menneskets innhold å gjøre? Med innhold mener jeg alt det et menneske rommer av evner og egenskaper og kunnskaper og nyervervet visdom. ALT.

Tukáte

Ingen kommentarer: