tirsdag 16. september 2014

Kjekt å ha i minne ...

Jeg vil sette inn det samme flere ganger på tilfeldige steder.  Det er noe det er kjekt å vite eller å bli minnet på, så derfor gjør jeg det slik.  Finner jeg noe annet som jeg mener det er greit å vite, så vil det også bli satt inn på samme måten.

Hva er karma?
Karma er en 'gjeld' vi har stående på livskontoen vår, hver enkelt. Det er en gjeld på grunn av noe vi ikke helt har forstått tidligere, som ikke bare kan glemmes, men det må ordnes opp i. Altså:  Det vi ikke forsto, det må vi øve på til vi kan det.  De usynlige griper ikke inn for å hjelpe oss med noe som er karmabelagt. De kan ikke blande seg inn i vårt karma, nemlig. De hjelper oss kun hvis det ikke anrører karma, forteller de. De forstyrrer altså ikke vår jordiske læring på noen måte.

Når kan hele Menneskeheten stige?
Det er på slutten av en Sol syklus (slik vi opplever nå), at hele menneskeheten kan stige. Ellers er det fritt fram for èn og èn, men nå drar vi altså en hel gjeng.

Lyset kommer og Mørket drar
Nå taper "De mørke" stadig terreng på Jorda.  Dette skyldes ganske enkelt at et større antall av menneskene har blitt stadig mer opplyst, og dermed øker lysstyrken på Jorda, og selve Mørket  forvitrer og Lyset ekspanderer. Det skjer endringer praktisk talt fra dag til dag, så prosessen er meget positiv.  Til og med Lysets motpart tumler nå med mer positive tanker rundt Lyset og menneskenes utvikling. 

Tukáte

Ingen kommentarer: