fredag 12. september 2014

Det skal komme så mye vett til Mennesket nå

Tenk at de som stemmer borgerlig ikke er mer voksne enn det de viser ved hvert valg.  De blir lovet litt mer penger i 'posen' og med øyeblikkelig virkning roper de JA! - akkurat som små barn som blir lovet noe godteri en dag.  Jaaa - sier den lille.  At voksne mennesker må lokkes med et kronestykke for da først å love å stemme på et parti, det er helt sprøtt etter mitt syn. Hva slags politisk overbevisning er det?  Helt sprøtt. Den overbevisningen har ikke vært i nærheten av en tenkende hjerne. Aldri. Og dette skal være voksne folk som skal bestemme over andre?!  Nei og nei!  Alt går an i menneskenes verden.  Alt blir godtatt, bare det kles i de riktige ordene - sjøl om logikken er totalt fraværende.  Det er mye mer skremmende, enn alt naturlig mørke tilsammen.

Men slik har mennesker bygget opp samfunn etter samfunn, og lært opp andre mennesker hele verden over.  Hva er de lært opp til?  Den samme skrøpelige refleksjonen over samtidsmenneskers liv og levnet - og organiseringen som skal holde denne flokken samlet og i så noenlunde takt.  Hele verden er oppdelt i tusenvis av slike mindre flokker eller samfunn som det blir kalt.  Deretter starter det en indoktrinering som favner alle i flokken.  Opplæringa er mye lik den vi ser i dyrenes verden, bare det at menneskene ikke greier å ha den samme kustusen på flokken, som dyra presterer.  Derfor opprettes det såkalte institusjoner i menneskeverdenen. I slike institusjoner kan menneskene låse hverandre inne - alt ettersom de har tråkket feil eller gjort noe annet som ikke sto på plakaten at de skulle gjøre.  Dette ble dyrket som disiplin og strengt overholdt.  Er det ikke snart på tide med litt mer vett?  Jo, så menn er det det.

Og mer vett er vi lovet og det NÅ.  Det er nå vi trenger det også, for nå er det mange som våkner så mye av seg sjøl at de forstår dette uten mer omsvøp og dilldall. Ideene faller enkelte i hodet og da er det gjort.  Da har kunnskapen banet seg vei gjennom mudder og møkk og dumper rett inn i Løvens hule, kan vi si, i menneskets hode.  Der spreller og spretter det til det på finurlig vis kommer folks vitebegjær i møte - og nye nykker for det gamle samfunnet vokser fram.  Hoder stikkes sammen, lydtegnene flagrer og viduene åpnes - lufta i rommet blir stinn.  Så stinn at den dirrer og menn blir alvorlige - sørger for at alt som kvinnelig er, er luftet ut og bort.  Her er de store vyers rom - og tid - og alt dette henger i luften. Kroppene krøkes, retter seg ut og rynkes - signaler sendes ut uten dirigent og dette må bety noe stort!  Dét tar  dette!  Pusten sendes ut i rykninger og støt.

Men hvor ble nyvettet av?  Har noen sett det?  Hørt det? Fornemmet det?  Det kan virke som et NEI funkler i luften, men ingen uttaler det - dét vågestykket tør ingen å sette sitt stempel på.  Kanskje for et par tre liv siden, hadde dét også skjedd.  Det skjedde nok mye i det livet akkurat da i rommet, i ett eneste sukk!  Men det har ikke blitt gitt mer næring, og er derfor sunket ned i glemsel og mørke.  Og der skal det være.  Vi konsentrerer oss om dagen idag, tida nå, og året anno 2014.  Nå er vi lovet noe nytt.  Kommer det?  Vet ikke.  Men venter spent og skriver mye rart i ventetida. Dét døyver liksom spenningen som arter seg ganske masete når noe trekker i langdrag.  Men dit er vi kommet i dette livet.  Nå er vi spent på neste fase.  NYfasen. Ha det så lenge ...

Ingen kommentarer: