tirsdag 23. september 2014

Litt smånytt fra ville veier

Nå skal energiene etterhvert komme sammen - den feminine og den maskuline som da blir til kollektiv energi og dermed oppstår også det kollektive Hjertet. Blandingsenergien vil vi bruke en bestemt periode, så blir det en ny endring. Endringen i energiene er det visst ikke gitt nærmere rede for ennå, men det kommer snart. Det beste ville vært om den kollektive energien ble opplyst på samme tid, for så ville det gå fort å opplyse hele verden.

Når vi kommer til 2015, da blir det skifte i energiene i alle fall. I mars 2015 er det annonsert skifte i energiene. Tida er også kommet for at vi skal treffe vår åndelige familie.  Overgangsperioder som vi har nå, kan være en hard nøtt for mange. Vi går fra dualitet og inn i trialitet nå.  Endringene kan fornemmes fra uke til uke, så det som skjer skjer fort nå.  Den feminine og den maskuline energien er i ferd med å løpe sammen til en meget sterk miks - en superblanding.

Individer fra andre planeter har ikke greid å krysse over fra 3D til 5D, men det greier jordboeren nå. Det vi tror er intuisjon er i virkeligheten beregning (medfødt.) Cellulær intelligens er medfødt kroppssystem. Det medfødte viser seg nå stadig mer - vi forstår mer nå og da løsner mye som ikke har vist seg tidligere.  

Vi husker også noe av siste gangen vi var på Jorda nå, og det vil si at da løsner mye som ikke har villet vise seg tidligere. Derfor husker vi nå forrige gangen vi inkarnerte på Jorda - andre pattedyr husker alt. Vi husker sporadisk - mennesket starter fra null hver gang.

Pineal representerer kommunikasjon på andre siden via intuisjon eller det medfødte. Jorda har ikke hatt en eneste omdreining i galaksen siden vi kom til Jorda, fordi det tar 250 mill. jordår å gå rundt en gang. Det er også annet liv i galaksen.

Tukáte

Ingen kommentarer: