tirsdag 23. september 2014

Skjerpings Jorda!

Desmond Tutu oppfordrer Norges befolkning til å tilgi 22. juli drapsmannen.  Vi kan ikke gå videre med dette hatet inni oss, sier erkebiskopen.  Denne problemstillinga kommer på bordet nå rett etter at vi her på Bloggen, har snakket om høflighetsfraser. Om vi mener at slik høflighet er mer falsk enn ekte, har vi likevel ingen problemer med å forstå hva erkebiskopen mener. Han foreslår dette som sjelepleie for mennesker, og det er vel slik det er ment å virke fra starten også antakelig. Men virker det slik i praksis? Kanskje er det bare noe vi innbiller oss? Er all omgang mellom mennesker bygd på støtputer?

Det er ingen som vet om slik kunstig godhet er god i det heletatt. Det vi derimot vet, er at et oppriktig ønske om å tilgi framfor å hate gir oss bedre energi i vårt system. Energien skifter karakter og det er gunstig for kroppen. Det er logisk. Å gå mot loven kan også bety å miste friheten p.g.a. den handlingen som er utført. Kanskje lovbryteren også var så uenig med de unge sosialistenes tankegang, at heller ikke han greide å TILGI deres politiske oppfatning. Kanskje er det denne holdningen både drapsmenn og etterlatte deler. I såfall er det ingen forskjell på mennesker hvilken gruppe de enn tilhører.

Tilgivelse vil ingen høre snakk om, så hvordan blir dette da? Talsmannen sier det ikke er mulig å tilgi noe så grusomt. Vil det si at han heller vil hate? Dette vet vi ikke noe om. Men i såfall, hva vil dét si?  Desmond Tutu sier at hat tærer opp mennesket og ødelegger det. Valget om ikke å tilgi vil ende i at den første tragedien ødelegger en gang til? Handlingen kommer seg ikke ut av systemet på noe vis. Det betyr ikke å akseptere drapene, men å tilgi at de ble utført. Er dette kun en formsak og tilhører velferdssamfunnets høflighetstilbud?  Det er distinksjoner her som blir oversett.

Om hele spørsmålet dreier seg om høflige, velplasserte ord, hvilken moral forholder vi mennesker oss til da? Er moralen her på Jorda bare en formsak? Er moral noe vi viser hverandre kun for om mulig å skape bedre klima til å gå videre i? Hvor mye roter vi sammen verdier som skal være retningsgivende? Kanskje det er lurt at vi alle tenker og ønsker at den lovede, høyere bevisstheten må forsere alle grenser faderlig fort. Jeg tror vi trenger skarpere bevissthet alle sammen, tenkningen virker som om den er stoppet opp - har møtt noen gamle barrierer et sted. Skjerpings Jorda!

Tukáte

Ingen kommentarer: