fredag 26. september 2014

Hva skal vi tro, mene og ikke ...?

SaLuSa fra Sirius sier det nå er to distinkte sjelegrupper på denne planeten - de som tror og de som ikke tror! Jeg synes ikke det er noe å tro på, eller ikke, lenger. Nå er vi heller - de som vet og de som ikke vet! Når en person kommer med fronten mot deg, ser du ikke ryggen først. Ryggen er riktignok der den, det vet vi, men bak fronten. På samme måten er det mye annet også som er her, og som vi ser bare deler av. Hvis vi kun skal forholde oss til det synlige og ikke tro at det finnes noe mer, da ser vi ikke alt!  Er det så smart å gå inn i en slik fornekting? Da vet vi ikke det minste om det usynlige livet da, men det er jo der det også.  Hvilket navn det usynlige skal ha, er opp til den enkelte.  Vi har ingen fellesnevner på det som har vært holdt borte fra det offisielle livet, det sier seg sjøl.

Vi ser og vi ser ikke, og det er det sansene som avgjør. Det våre sanser avgjør, det er vårt ansvar. Det er et innlysende budskap vi må forstå. Vi er alle EN, det er det vanskelig å godta også. La oss si at vi er forbundet via energien. Det er vanskelig å se sammenhengen, men vi er alle stort sett like i utforming. Det kan være at vi utvikler forskjellige egenskaper i denne ENE. Det er det jeg mener at jeg forstår, du kan ganske sikkert finne en annen forståelse. Jordelivet er en fin forberedelse til det vi vil finne når vi entrer mer av den ennå usynlige verden. SaLuSa fra Sirius har flittig kommet med nye forståelser til oss i flere år nå, alle hjelper oss så vi skal forstå det som fortoner seg fremmed, ukjent og usikkert ennå. Vi er alle en del av den ENE, og dette skal vi forstå.

Les SaLuSa på denne adressen;

Ingen kommentarer: