onsdag 17. september 2014

PAO

Ny stjernenasjon!  Arbeidet med å endre klodens valutaer og deretter motta en ny form for styresett, er igang.  Denne todelte prosessen produserer en global valuta, som viser vei til et reelt verdisystem, slik at vi kan øyne velstand og suverenitet i det fjerne.  Vi skal bli frigjort fra gjeldsslaveriet vi alle kjenner til, og snart kan vi ta imot en ekstrabonus - masselandinger fra oven.  Deretter blir det avsløringer og videre læring og så ny lærdom.  Dette er  5D-virkeligheten som står for tur. Stjernenasjoner er mindre enn 80 lysår fra oss, opplyser PAO.    

Ingen kommentarer: