søndag 7. september 2014

Overflodsport åpnes ...

Gjennom portalen som ble åpnet  3. september i år, tar hele verden del i frekvensene som kommer inn fylt med overflod.  Menneskenes tankegang endres over hele kloden.  Alle frekvenser justeres på linje med det nye som kommer og kjærlighetsenergien vil bli den rådende energien.  Dette gir et enormt potensiale til utviklinga av hele menneskeheten. Gamle energier renses og balanseres og fylles deretter med kjærlighet, lys og uendelig potensiale. Enorme lag av forståelse kommer og gjør hele menneskeheten mye sterkere etter hvert som utviklinga i den nye energien utvikler seg. Kroppens DNA inneholder informasjon fra våre liv på fjerne planeter og andre nivåer av eksistens, og alt dette vil våkne til liv og bli kjent. 

Ref.  "Den nye blåkopien er nå på plass"  

Ingen kommentarer: