tirsdag 2. september 2014

Hvorfor ... ?

Hvorfor ? Hvorfor ? Hvorfor ?  Det er så mye å stille spørsmål ved i det politiske Norge idag. Hvorfor skal denne gruppa "FF", lanseres og raseres med det samme? Hva står "FF" for? Folk Flest!  Hvorfor skal de fleste av folkene raseres? Jo, de første som lanserte det skjønte ikke rekkevidden av det de la ut som munnhell, fordi, "Folk Flest" raseres med deres politikk. Det ser vi daglig fra det de kaller politikk da. Det har gått litt fort i svingene. Det kan skvulpe litt om farten er for høy og noen ganger rammer det den som starter skvulpinga. Så også denne gangen.

Partiet Frp snakker om det de kjenner best, eget parti - partiet for "FF".  De mener "FF" er noen andre. De snakker om "FF" som ei utenforstående gruppe, men "FF" er altså Frp.  Det for folk flest og vanlige folk.  Frp og "FF" er identiske. Derfor er dette Frp. Derfor lanserte de Folk Flest!  Omfanget av deres viten kan rommes i spissposen "FF" og "Det er Bra!". Dette er stammespråk og er lansert forlengst sammen med et annet hardtslående utsagn, "Vi skal ikke ha det slik". Skikkelig håndfaste saker alt dette og lansert av partiet for "FF".

Kan det bli bedre? Neppe. Vi har det så enkelt her i landet nå, og "Det er Bra!". Dette utsagnet skal kanskje ta eventuelle brodder. "Vi skal ikke ha det slik", er et hendig uttrykk og glir lett inn i språket, men gjør det ikke mer oppvakt. "Vi skal ikke ha det slik" er et skikkelig kraftuttrykk for Frp. Tiltak for å påvise hvordan det vi ikke skal godta skal forsvinne - får vi ikke. Da må Erna konsulteres, og da blir det rett og slett for tungt!

"Vi skal ikke ha det slik", sier det meste.  Dette uttrykket slår fast, at "slik skal vi rett og slett ikke ha det". Er det forstått? Vi skal IKKE ha det slik! Men hvordan skal vi ha det da? De går ut fra at alle ikke forstår dette, derfor har de tatt på seg oppgaven med å lage et stammespråk for  "... vanlige folk", som også kan forstås av alle i Frp-gruppa. De vil ta " ... vanlige folk på alvor", må vite.  Men hvem andre er så de "vanlige folk" som Frp synes det må skapes egne regler for? Ingen kommentar.

"Vi skal ikke ...", det uttrykket som begynner slik, er som et uttrykk hentet rett fra seterlivet. "Nei, her på setra skal vi ikke ha det slik." "Her skal det være ryddig og pent for ikke å snakke om rent."  "Blankskurt og blankpusset alt som pusses og skures kan."  Slik er det nye stortingsspråket blitt! Det blir ganske mye arbeid med å få språket på plass igjen etter at dette tullet er forsvunnet.  Men i gledesrusen over at de er borte vil oppryddingsarbeidet gjerne gå som en lek. Vi ser fram til den dagen det braker løs med en skikkelig vårvask.

Tukáte

Ingen kommentarer: