søndag 28. september 2014

Åndelig oppvåkning fører til total opplysning

Åndelig oppvåkning er middelet som kan få slutt på utbytting og misbruk menneskene imellom.  Vi har fått prøvd oss i et par tusen år og vist at vi ikke er i stand til skape frihet og likhet mennesker imellom så lenge vi ikke er fullt opplyst. Derfor kommer universet med sitt mannskap oss til unnsetning så vi kan begynne å få litt swung på sakene.  

Vi er vel stammemedlemmer fra stammen Pleiadian Archangelic - kalles Ra og er voktere av guddommelig visdom, produktet av all erfaring.

Hele navnet lyder; Pleiadian Archangelic Tribes of the Light.

Vennligst les videre ...   Pleiadian Lightwork

Ingen kommentarer: