tirsdag 23. september 2014

Bevissthetstilstander -- States of Consciousness - 9-22-14 - Transmissions from the Arcturians

Vi endres og endres, og vokser stadig i bevissthet.  En av de viktigste symptomene på endringen er trøtthet!  Høyere frekvenser av lys, virker utmattende på kroppen i første omgang, men det gir seg etterhvert.  Det som er så fantastisk med denne tida, er at vi får tilsendt frekvenser som hjelper stort på den forståelsen vi trenger akkurat nå.  Hvis vi greier å ha kontinuitet i forbindelsen 'oppover', vil vi tilslutt huske Lyskroppen's følelse. Da er det lett å forstå at energien er nærmest en hilsen fra Heimen. 

Om vi slapper av i godstolen og aner fred og ingen fare, så er kroppen opptatt med sitt verste skift akkurat da. Den arbeider akkord, og kommer ikke unna. Kroppen er et 'tidsfartøy', og det betyr et fartøy fanget i tid. Siden dette fartøyet er fanget i tid og trenger rutinemessig både mat og søvn, samtidig som selve kroppen er under ombygging, så kan det bli slitsomt. Den 'gamle' hjernen arbeider som en gammel DOS-maskin, og det sier mye. Dette kan gi overskudd av adrenalin om en ikke passer på å bevege seg tilstrekkelig.

Den flerdimensjonale bevisstheten må settes i bevegelse, slik at den høyere estetiske bevisstheten kan overlyse og ta vare på den tredimensjonale bevisstheten. På denne måten lærer ditt flerdimensjonale Selv deg å 'tøye grensene', noe som får din bevissthet til å omfatte de høyere dimensjonene. Vi er ikke hele tida på linje med de utallige 'testkjøringer' i høyere dimensjoner, hver dag. Derfor synes vi det er merkelig med all denne trøttheten som inntar vårt arme system for tida.

Et viktig spørsmål reises:  Har jeg blitt eldre? Men fra overordnet hold sies det, at det er 'tidsfartøyet' som er forvirret og noe forstyrret på grunn av alt som skjer. Så er spørsmålet, om denne tilstanden kan avhjelpes ved at vi forsvinner? Men nei da! Alle lettvinte løsninger avvises ved at ingen bare kan stikke av fra arbeidet når det passer. Alle må stå løpet ut. Oppgaven er ennå ikke fullført. Oppdraget er bare såvidt begynt! Den gledelige meldingen er at høyere uttrykk for det flerdimensjonale Selvet er fri for all begrensning av tid.

Som frittgående kan vi dra tilbake til heimplaneten eller til det flerdimensjonale Stjerneskipet, eller også besøke andre steder, når det måtte passe. Siden 3D hjernen ikke er fullt fusjonert med det flerdimensjonale sinnet ennå, så er det såkalte “glitches in time.” Vi går inn i et annet rom, eventuelt setter oss i en annen stol eller foretar andre desorienterte bevegelser. Det er alt sammen forsøk på å lande et sted. Vi forlot en vesentlig begrenset 3D hjerne og så hoppet vi rett over i et flerdimensjonalt tidløst og grenseløst sinn ! 

3D hjernen kan bare oppfatte korte øyeblikk av "leaving time". I 3D bevisstheten anslås varigheten av Beta bølgen til et sekund, før vi igjen er tilbake i tidsfartøyet. Når vi er fullt sammensmeltet med de flerdimensjonale tankene, kan vi huske beskjeder, erfaringer og opplevelser av det flerdimensjonale Selvet. Slike minner trenger Theta bølge bevissthet, kalt "Shaman bevissthet", som tillater en bevisst opplevelse av interdimensjonale reiser. Alpha hjelper oss å huske drømmer, mens Delta lar oss huske utflukter til formløse høyeste dimensjonale verdener.

Det er fire kategorier  av hjernebølger: Beta, Alpha, Theta og Delta. Når vi har tilgang til det flerdimensjonale Selvet, er det trygt å bruke en kombinasjon av alle fire hjernebølger. Beta hjernebølger er evnen til bevisst å behandle våre tanker. Mesteparten av våken tid tilbringes i Beta bevissthet. Den pulserer på mellom 13 og 39 sykluser per sekund - en tilstand hvor oppmerksomheten er fokusert på dag-til-dag verden utenfor. Fokus på logisk sekvensiell funksjon av venstre hjernen, opptatt med å behandle myriader av info mottatt ved de fem fysiske sansene.

Med de nevnte hjernebølger er tilstanden av bevissthet primært innenfor 3D fysiske kropp og virkelighet. Alpha hjernebølger har en bro kapasitet mellom det bevisste og/eller bevisstløse eller overbevisste sinn. Alpha bølger kan skape levende bilder og en fri bevissthet. Ved full avslapping går vi inn i Alpha bølger, som er mellom 8 og 12 fps. Alpha bølger er tregere i frekvens enn Beta, men har større amplitude. Ved meditasjon går vi inn i Alpha tilstand. Theta bølger er bevisstløs kreativitet, inspirasjon og åndelig tilkopling.   Forts.

Ingen kommentarer: