fredag 19. september 2014

Er arbeid over og ut snart?

Oppfordrer denne tida oss til å legge bort alt som tiltak heter, og heller bare fjerne oss fra gamle aktiviteterFor ikke så lenge siden, var det en annen bevegelse i menneskene - en bevegelse mot arbeid. Alle var opptatt av å arbeide både for seg sjøl og for fellesskapet. Plutselig i ett nå, så er dette tiltaket sporløst borte. 

Var menneskets bevegelse fram mot arbeid, kun samfunnsbestemt? Alle skulle og måtte arbeide skulle de få noen penger til daglig opphold.  Etter hvert har samfunnsgodene også blitt mer frigjort ved trygdesystemer og andre velferdsgoder, og da kommer den avslappende egenskapen i mennesket fram.

Er folk blitt mer apatiske, giddeløse og bare rekende rundt omkring eller rundt sin egen akse.  Dette er en forandring som er helt synlig og opp i dagen, og ingen kan forandre på det ved ord. Nei, her må det nok handling til, og det tror jeg ikke vil vise seg mer - handlingen har nok sivet ut fra menneskesamfunnet.  

Interessen for å handle eller arbeide kommer nok ikke mer tilbake. Er det fordi mennesket aldri mer skal bli et gammeldags handlende vesen?  Er den epoken forbi? Ved nærmere ettertanke vil alle forstå dette og se at det er slik det henger sammen nå. Mennesker kommer nok til å handle mer på impuls i fortsettelsen.

Tukáte

Ingen kommentarer: