søndag 25. august 2013

Alle har vi vår frie vilje i både Gammel og Ny Ubalanse ...

Hvordan var hovedtrekkene i menneskenes liv før dette skiftet vi er inne i.  Kryon forklarer;  Siden vår vilje er fri, så er det faktisk vi som bestemmer.  Vi kan bli forespurt om vi ønsker det eller det, men det endelige valget er det vi som tar.  Der er vi suverene, kan vi vel innbille oss.  Vi er mesterlige nå.

En ny type ubalanse vil komme, sier Kryon, og jeg forstår det som om vi trenger en viss ubalanse å bryne oss på. Er det slik at denne ubalansen i menneskenes rike, er der for at vi skal ha det som et slags arbeid, nemlig å klare å stå oppreist i den spesielle motstanden.  Jeg tenker øyeblikkelig på å bevege meg i sterk motvind.  Denne motstanden er vårt egentlige arbeidsstykke i livene vi lever. Det er den motstanden vi trenger og som egentlig er vår sjef i den daglige dont gjennom de ulike livene. Kryon forteller oss at det skal bli flere skolemassakrer også, det hører med til oppløsningstida nå mellom de aktuelle dimensjonene.  

Nå er vi alle i den båten vi kan kaller 'Destrukturering'.  Vi må destrukturere oss på samme måte som Lee måtte gjøre det da han skulle begynne å kanalisere for Kryon, for ikke å falère overfor oppgaven han hadde begynt på - å tyde språket fra den andre siden.

Før 2013 arbeidet vi i et annet puslespill, sier Kryon, fordi det var ingen absolutter om at vi verken gjorde det ene eller det andre.  Vi ble tilbudt mange muligheter, og der sto vi med favnen full.  Dette er jo en læringsprosess på samme tid, så de er jo ikke så uvitende om hva vi velger, men poenget er at vi skal velge ut fra vår frie vilje. Bak alt, kan vi se spillet som er igang og som vi deltar i på såkalt frivillig grunnlag! (Vi kjenner jo spillet på kroppen enkelte ganger gjennom livet.  Det har sikkert alle opplevd.)

Det tok Lee fire år bare for å åpne munnen, sier Kryon, og så tok det ytterligere tre år før flyten i hans tale kom. Enkelt for oss mennesker er det tydeligvis ikke å tilegne oss dette språket på nytt.  Jeg er overbevist om at vi alle kan det, langt der inne et sted. Men hva hjelper det når vår innbilningskraft og neglisjering av oss sjøl, er så kjempestor.  

Av det Kryon sier om denne prosessen, forstår vi at det ikke var så enkelt for Lee. Men ære være han og alle andre som bare står på og ikke gir seg før de mestrer det de skal mestre.  Dermed får vi andre beskjeder direkte fra Kilden, og det nyter vi godt av igjen. Slik hjelper vi hverandre vi mennesker, og det er blant annet et svært fint trekk i menneskenes karakter. Takk til oss alle sammen for det!  Og hvorfor gjør vi dette, kan vi spørre. For å finne storheten i oss sjøl, sier Kryon!  Intet mindre. Vi har noe verdifullt i oss, alle sammen, det er bare å ha tillit til at det er slik. Vi er verdifulle, alle sammen. Tro det du også!

Tukáte

Ingen kommentarer: