torsdag 29. august 2013

Ronna Hermans siste melding fra erkeengelen Michael - September 2013 - "THE PATH OF ASCENSION IS THE PATH TO FREEDOM"

Slektslinjene i den fysiske familien på Jorda, er bare en forsvinnende liten del av den enorme historien og uvurderlige arven, av den vi i virkeligheten er, sier Ronna Herman.  Med dette forstår vi at det er uråd å ha et fulldekkende bilde av, hva et menneske er, ved å følge de jordiske slektslinjene.  Vi er så mye, mye mer.

Dette får vi et visst begrep om når vi vet at vi har fragmentert oss sjøl millioner av ganger. For hver gang ble vi mer komplekse og unike.  Jo lenger vi kom bort fra Skaperens perfeksjon, jo dypere gled vi inn i multidimensjonalitet og fikk mindre tilgang til Lys. Dette gjorde menneskene mindre perfekte.  Dette var en nøye planlagt erfaring vi skulle ha.

Vi er nå i avslutningsfasen av den Kosmisk Kreative Ekspansjonen (Cosmic Creative Expansion), og er klare for å snu denne parodien.  Våre Star Seed Souls leder an i denne snuoperasjonen.  Det er når vi etter hvert forstår stadig mer av denne prosessen, at vi utvider vårt perspektiv. Vi blir etter hvert ikke-dømmende - vi koples fra det dramatiske spillet.

"Beloved masters, after you came into your individualized consciousness, realizing that you were a Divine Spark of the Supreme Creator, the ALL THAT IS, you were programmed with the knowledge that you were predestined to journey forth into the great unmanifested void as an emissary of Light. Your Divine Mission was encoded deep within your Immortal Soul-self, as well as within your Sacred Heart Seed Atom. You, along with all the other “awakened Sparks of Self-awareness,” were destined to experience all the wondrous diversity of creation for the Creator, our Father/Mother God, and all the great Beings of Light, whose predetermined mission mandated that they would remain in the higher, rarified realms of Light.
We tell you this because we wish to impress upon you how ancient and complex you are. You came into this lifetime with a wealth of knowledge and a rich, composite lineage encoded within your DNA, your cellular structure, your mental and emotional bodies, as well as an extensive chakra system of virtues, qualities and talents. You may have wondered why the members of some families can be so different physically, mentally and emotionally when, from an earthly point-of-view, they came from the same parents and lineage. The lineage of your physical family in this lifetime is only a minuscule portion of your vast history and priceless heritage–of who you truly are."   forts.


Ingen kommentarer: