tirsdag 20. august 2013

Mandag 19. august 2013

Jeg er for tida mottakelig for de innskytelser som måtte komme.  Innskytelsene kommer, og jeg står ved mitt løfte til meg sjøl om å lytte positivt til alle. Igår var det om å ta kontakt med noen slektninger jeg ikke har snakket med på minst 30 - 40 år. Tanken var ikke før kommet, før jeg var på tråden til personnavnene som dukket opp.  De tok telefonen og det ble hyggelige samtaler i flere timer.  Det viste seg at de hadde hatt de samme tankene de også til forskjellige tider, men det hadde stoppet der.  

De var glade for at noen av oss gikk linen helt ut en gang, og åpnet for den kontakten som var blitt så vanskelig i åras løp.  Om kanskje ikke telefonlinjene kommer til å ende opp rødglødende etter hvert, så vil de ihvertfall vibrere flere ganger på våre vegne.  Vi kommer alle til å ta en telefon i ny og ne, rett og slett for å holde en viss kontakt.  Det er mer enn nok å diskutere i denne tida vi er inne i.

Jeg har også vært med på å ta imot besøk fra fjernere steder på kloden tidligere, og vet at det gir et gløtt inn i en annen livsstil og steder enn der jeg lever her i Norge. Alle land og steder har sine særpreg som det kan være hyggelig å utveksle inntrykk fra.  Stort sett ordner vi livene våre etter de samme strukturer, men med noen avvik hist og her.

Likevel er det givende å møte aktørene i de ulike familier, utveksle inntrykk og syn på livet og alt tilhørende.  Det skaper bånd, som menneskene finner trygghet i.  Det tyder på at mennesker har noen grunntrekk som er sterkt forankret og framtredende i de fleste.  Dette kan med fordel nyttes i positive vendinger til berikelser gjennom livet.

Jeg er glad for mine utspill i slektens persongalleri.  Det gir nye perspektiver på livet og alt det tilhørende.  Jeg ønsker oss samtlige lykke til i fortsettelsen og håper vi får gode opplevelser videre, uansett i hvilke retninger vi drar.  Gode ønsker til alle. Tukate

Ingen kommentarer: